Mennesker før monumenter

Mennesker før monumenter

LÆSERBREV

Af Charlotte Drue Aagaard
Løsgænger Frederikssund Byråd

Vi rammer med de udsendte besparelsesforslag vores yngste borgere i kommunen og udfordrer ressourcefattige familier med lukkedage i skoler og børnehuse. Isolerer endnu mere vores skoleelever ved at fjerne lejr-
skolerne, som er med til at danne sociale fællesskaber i en tid hvor de unge føler sig mere og mere ensomme.

Vi rammer fuldstændig skævt, hvis vi fjerner ekstraressourcen, som gør, at skolerne kan balancere i forhold til vikarer, udvikling og specialundervisning i et i forvejen stramt budget.

Samt en ensretning af normeringer på specialområdet, som absolut ikke er en mulighed – da vi ikke har ensartede børn – men vidt forskellige.

Der skal spares fire millioner, så Frederikssund Kommune kan honorere den økonomiske ramme for serviceudgifterne, som Kommunernes Landsforening har indgået med Regeringen.

Ovenpå flere hårde år med blandt andet Covid-19 i Danmark, kunne vi have ønsket os en bedre aftale, som tog højde for et på mange måder presset Danmark.

Administrativt er der lagt flere forslag frem, end der er nødvendigt – så vi, politikerne, har mulighed for at handle og forhandle inden for de rammer der er os udstukket fra Regeringens side af.

Men der er et sted hvor vi ikke må spare – nemlig vores børn.

Jeg ville ønske, at vi i stedet turde skabe et økonomisk råderum til vores børnehuse og folkeskoler og de dertil tilhørende specialområder.

Vi skal derfor skrue ned for prestigeprojekter og unødvendige anlægsopgaver i en periode.

Vi skal vælge velfærden til og derigennem sikre ordentlige forhold for vores allervigtigste ressource – nemlig vores børn, samt de faggrupper der er omkring dem.

En investering i vores børn er en investering i deres fremtid – og dermed også i vores.

Andre artikler fra denne uge