Mange samlede affald

Mange samlede affald
På billedet er Kristian, Hjalte, Anna, Ellen og Clara fra Jægerspris netop blevet færdige efter en frisk indsats.

JÆGERSPRIS/SKIBBY: – Affald i naturen er et stort og tiltagende problem. Vi vil godt  markere, at vi er nødt til at hjælpe naturen med at komme af med det  affald igen. Vi skal passe bedre på vores natur, lyder det fra familein Brinch, der på Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsdag  havde arrangeret en indsamling i skoven ved Tarzanskrænten og i Færgelunden.

– Affaldsindsamlingen gik godt, dog var vi alt for få. Men det skyldes nok, at det var første år med en planlagt indsamling ved Tarzanskrænten. Vi gentager næste år og håber, at der kommer flere, fortæller Lars Brinch. 

– Vi var otte  og en sporhund, og vi fik samlet 14 fyldte sække på de to timer. Men vi kunne have samlet 14 mere, hvis vi havde været flere mennesker. 

Der blev fundet plastik i alle afskygninger, flamingo, flasker og en hel del øldåser. Og det var tydeligt, at affaldet var koncentreret langs vejen, hvor bilerne kører – og langs vandet.Alle deltagerne var enige om, at vi skal blive bedre til at rydde op efter os selv.

Mange i Skibby
I Skibby mødte 34 personer op – og det var næsten tre gange så mange som sidste år, fortæller Peter Klarskov Jørgensen fra udvalget ”Vedligehold og Forskønnelse” under Skibby Aktive for Fjordlandet.

– Det var glædeligt, at mange familier var mødt frem med deres børn. Da der var så mange fremmødte, så blev opsamlingsstederne udvidet, så eksempelvis Manderup by og Selsøområdet også blev besøgt.

Han skønner, at der var cirka 20 sække, som Frederikssund Kommune afhentede om mandagen. – Vi – Skibby Aktive og Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling –  glæder os allerede til næste år, fortæller Peter Klarskov Jørgensen.

Andre artikler fra denne uge

Husmændene på Egholmmarken


Af Historisk Vejleder for Nationalpark ”Skjoldungernes Land”Karl-Johan Rubæk Gershøj Havnevej 9 4070 Kirke Hyllinge KIRKE HYLLINGE: Efter Reformationen i 1536,

Læs mere »

Kropsfikseret læsning


Af kulturformidler Signe Schroll Feldmeier Frederikssund Bibliotekerne i samarbejde med eReolen LITTERATUR: Siden 10’erne har mange danske forfattere haft et

Læs mere »