Mange boliger med dårlig parkeringsforhold

Mange boliger med dårlig parkeringsforhold

Af Inge Messerschmidt
Gruppeformand
Dansk Folkeparti (O)

På udvalgsmøde i “Plan- og teknik” d 29/november blev sag 195 behandlet.

Den handler om “Beslutning om principper for lokalplan 047.1 – tillæg til lokalplan 047 Byomdannelsesområde ved Løgismose i Frederikssund”.

Indstillingspunkt 1 blev godkendt af et enigt udvalg, idet “der etableres 0,6 parkeringspladser med et udlæg på 0,4 pladser”.

Indstillingspunkt 2 og 3 blev forkastet, så der ikke er en besluttet afklaring i forhold til yderligere byggeri på området, hvorfor jeg ikke vil forholde mig til det her.

I stedet vil jeg stille spørgsmålstegn ved den besluttede planlægning af antal p-pladser, da jeg igen igen ikke forstår, at man ikke kan se problemet i at fortsætte den helt skæve tildeling af p-pladser i det område – eller, også i det område.

Man har allerede nu været nødsaget til at etablere yderligere p-pladser i begge sider af Falkenborgvej, hvilket gør vejen næsten ufremkommelig. Der er virkelig snæver plads. Og det er inden opførelsen af yderligere lejligheder.

Det burde ikke kunne lade sig gøre, at antal lejligheder og antal p-pladser ikke hænger bedre sammen. (Det er muligt det set fint ud på et Excel-ark, men i virkelighedens verden er det ofte noget andet).

Alle de foreslåede (ikke besluttede) nye lejligheder er under 75 m2, der kun udløser 0,6 p-plads pr lejlighed.

Jeg ved godt, at det aldrig er samtlige beboere, der har bil. Men 0,6 plads pr lejlighed, det er 1,2 plads ved 2 lejligheder, 1,8 plads ved 3 lejligheder. Dvs ved 3 lejligheder kan der stadig kun holde 1 bil.

Der står godt nok i sagsfremstillingen, at der er pladser nok! Men hvorfor er der så ofte kaos? Og hvorfor er der så etableret p-pladser på Falkenborgvej endnu inden, der bygges flere lejligheder? Det giver ingen mening, udover mange boliger, dårlige trafikale forhold, dårligt udsyn og farlige situationer.

Andre artikler fra denne uge

Husmændene på Egholmmarken


Af Historisk Vejleder for Nationalpark ”Skjoldungernes Land”Karl-Johan Rubæk Gershøj Havnevej 9 4070 Kirke Hyllinge KIRKE HYLLINGE: Efter Reformationen i 1536,

Læs mere »

Kropsfikseret læsning


Af kulturformidler Signe Schroll Feldmeier Frederikssund Bibliotekerne i samarbejde med eReolen LITTERATUR: Siden 10’erne har mange danske forfattere haft et

Læs mere »