Mammon vigtigere end at aftaler overholdes?

0

Af Jørgen Olsen
Irisvej 35, Skibby
Fjordlandslisten

 Grus skal bruges til de mange byggerier – men ikke for enhver pris og ikke hvis det går ud over små samfund. Sådan burde indstillingen være. Det ville være Sund Fornuft. 

Borgerne i Landerslev har i årevis levet med generne ved grusgravning. F.eks. gravede entreprenøren TSG 37% mere grus i 2018 end tilladt. 102729 kubikmeter. Der blev ikke grebet ind, givet påbud eller bøder. Nu kan det se ud til at grusgraven i Landerslev  er ved at være tom – endelig kan borgerne få en normal hverdag tilbage. Dejligt.  

Nej, TSG har ansøgt om at kunne grave på 7,5 ha uden for det tilladte område. Det giver lov og Regionsråd mulighed for; “Råstofudvinding kan undtagelsesvis foregå udenfor de udpegede graveområder når samfundsmæssige interesser taler for det….” 

Er borgernes interesser ikke også samfundsmæssige? Lever vi i en retsstat eller har profithensyn taget over? Skal borgernes forventning til overholdelse af aftaler tilsidesættes? Forkasteligt og skadeligt for retsopfattelsen.

Ny råstofplan er under vedtagelse, dog udskudt, man afventer udtalelse fra Miljøministeriet om, hvorvidt det er muligt at tilvejebringe en større andel af råstofferne via import og yderligere genbrug.

Andre steder i Hornsherred lever man også i en slags Limbo – er de i Helvede eller får de fred for generende skitserede grusgrave i råstofplanen og dermed fald i ejendommenes værdi? 

Er profithensyn og byggerier vigtigere? Åbenbart. 

Deltag i debatten
Share.

About Author