Magtanvendelser på skoleområdet i 2023

Magtanvendelser på skoleområdet i 2023

Antallet af magtanvendelser er steget i forhold til 2022.

Af journalist Conny Probst

FREDERIKSSUND: Frederikssund Kommune har en procedure, der skal tages i anvendelse ved magtanvendelse i dagtilbud og skoler.

Proceduren beskriver gældende regler ved magtanvendelse i forhold til børn og unge i alderen 0-18 år i kommunes dagtilbud, folkeskoler, sfo’er og klubtilbud, og er seneste revideret i februar 2018.

I 2023 er der i alt registreret 143 magtanvendelser.

11 på Ådalens Skole, 23 på Trekløver-Skolen, to på Fjordlandskolen, 24 på Slangerup Skole, 17 på Jægerspris skole og 66 på Kærholm.

Data for Skolen i Herredet er ikke indeholdt i opgørelse, da Jægerspris Skole ikke kan fremskaffe data for kalenderåret 2023.

Administrationen er i tæt dialog med Jægerspris Skole med henblik på at sikre korrekt registrering og journalisering af magtanvendelser på Skolen i Herredet.

Selvstændig registrering

Magtanvendelser registreres ud fra et enkeltsagsprincip, og hver enkelt magtanvendelse kræver en selvstændig registrering og udfyldelse af et unikt indberetningsskema.

Antallet er dermed et udtryk for antal gange, der har fundet magtanvendelse sted og ikke antal elever, der har været foretaget magtanvendelse overfor.

Der kan være flere af de registrerede magtanvendelser, der har fundet sted over for den samme elev.

Typiske årsager

Skolelederne er blevet bedt om at beskrive, hvad de typiske årsager til magtanvendelserne har været, hvordan der lokalt følges op på magtanvendelserne, og hvordan der lokalt arbejdes med at forebygge magtanvendelser.

Skolelederne giver udtryk for, at magtanvendelserne oftest finder sted i forhold til elever i skolernes specialpædagogiske gruppetilbud eller i forhold til elever, der afventer visitation til anden specialpædagogisk undervisningstilbud.

Herudover går det igen på alle skolerne, at magtanvendelserne først og fremmest finder sted i situationer, hvor elever handler udadreagerende i affekt, og hvor det faglige personale vurderer, at der har været risiko for at andre elever – og i enkelte tilfælde voksne – ville være blevet udsat for fare.

Der er desuden tilfælde af magtanvendelse for at forhindre eleven i at gøre skade på sig selv, samt enkelte tilfælde, hvor magtanvendelsen tages i brug for at forhindre en elev i at forlade skolen.

Markant flere

Antallet af magtanvendelser er samlet set steget fra 101 magtanvendelser i 2022 til 143 magtanvendelser i 2023.

Specialskolen Kærholm har i 2023 haft markant flere magtanvendelser end 2022, hvor tallet var 37 i alt.

Kærholm oplyser, at de 66 magtanvendelser i 2023 er fordelt på 20 elever, hvoraf 48,5 procent af det samlede antal magtanvendelser fordeler sig på tre elever.

De resterende 51,5 procent af magtanvendelser fordeler sig på 17 elever.

Opfølgning og forebyggelse

Skolelederne oplyser, at en magtanvendelse først og fremmest følges op af øjeblikkelig kontakt til forældrene til den berørte elev.

Desuden orienteres forældre til elever, der måtte have overværet magtanvendelsen, skriftligt. Lærere og pædagoger i de berørte klasser gennemgår desuden episoden med eleverne.

Herefter drøfter skolens ledelse episoden med medarbejderen samt sikrer udfyldelse af magtanvendelsesskemaet.

I den dialog drøftes det også om – og i givet fald hvordan – episoden kunne have været håndteret anderledes.

Skolerne arbejder på forskellig vis med forebyggelse af magtanvendelse.

Andre artikler fra denne uge

Cirkelrund sejr


Kultur- og havnebadet ved Tippen i Frederikssund åbner søndag 2. juni. Af journalist Tomas Skov FREDERIKSSUND KOMMUNE: Idéen om et

Læs mere »