Lokalplan skal bane vej for ny dagligvarebutik

Lokalplan skal bane vej for ny dagligvarebutik
Gerlev Strandvej. Foto: Steen Westh

JÆGERSPRIS: Plan og Teknik har på det seneste udvalgsmøde godkendt igangsættelse af en lokalplan for en del af lokalcenteret ved Hovedgaden og Møllevej i Jægerspris.

Lokalplanen har blandt andet til formål at give mulighed for opførelse af en ny dagligvarebutik ved Møllevej 3 samt at sikre stiforbindelser gennem området.

Administrationen har modtaget en ansøgning om udarbejdelse af en ny lokalplan for en dagligvarebutik med boliger på første sal i lokalcenteret i Jægerspris. Dagligvarebutikken skal erstatte de udtjente fabriksbygninger fra tidligere virksomhed Compact Clean på Møllevej 3.

Ansøger ønsker at etablere en ny dagligvarebutik på cirka 1.200 m2 med seks boliger på førstesalen. Den nye dagligvarebutik skal erstatte den eksisterende Fakta i Hovedgaden 40A.

Sammenhæng

Området er et af tre knudepunkter for bylivet og fællesskaber i Jægerspris.

Derfor anbefaler administrationen, at lokalplanafgrænsningen dækker et større område for at sikre en sammenhængende planlægning for den tidligere bymidte, som nu er lokalcenter.

Området er i dag præget af et stort parkeringsareal og to dagligvarebutikker (Fakta og Aldi. Aldi lukker i Danmark og fremtidig anvendelse af butikken er uafklaret. Administrationen vil i lokalplanprocessen gå i dialog med ejer om fremtidige muligheder.

Støj

Lokalplanområdet ligger inden for støjkonsekvenszonen af Jægerspris Skydeterræn.

Derfor har administrationen været i dialog med Forsvaret om muligheden for at udarbejde en ny lokalplan for området for at sikre bedre sammenhæng i området.

På den baggrund har Ejendomsstyrelsen under Forsvarsministeren vurderet, at der kan udarbejdes en lokalplan betinget af en række vilkår.

Omfanget af boliger inden for lokalplanområdet må ikke forøges i forhold til de eksisterende muligheder. Det vil sige fem eksisterende boliger, seks boliger ovenpå en ny dagligvarebutik samt en bolig på en ubebygget grund.

Andre artikler fra denne uge

Mod højere luftlag


Modelflyvningens dag finder sted søndag 26. maj 2024. JÆGERSPRIS: Hvert år fejres Modelflyvningens dag. I år falder dagen søndag 26.

Læs mere »