Lokalplan for ny telemast ved Kulhusevej 200

0

KULHUSE: Plan- og Miljøudvalget har sagt ja til igangsættelse af en lokalplan og et kommuneplantillæg for opstilling af en telemast ved Kulhusvej 200. 

Pt. bliver Kulhuse forsynet af én telemast. Grundet det generelt stigende dataforbrug er kapaciteten ikke tilstrækkelig med denne mast, hvilket særligt er problematisk i højsæsonen. Derfor ønsker TDC at opstille yderligere en mast i Kulhuse. 

Sagen startede helt tilbage i oktober 2018. Undervejs har en en alternativ placering været i spil. Men sagen blev afvist med en beslutning om at udarbejde en lokalplan for opstilling af telemasten på den oprindeligt ansøgte placering. 

I februar i år genoptog man igangsættelsen af lokalplanen.

Campingpladsen
Telemasten opstilles som en gittermast med en højde på 36 meter. Den giver mulighed for, at øvrige teleselskaber kan opsætte antenner i masten også. Campingpladsen på modsatte side af Kulhusvej har fået landzonetilladelse og dispensation fra Kystdirektoratet og Fredningsnævnet til at opstille en 13 meter høj mast, da de ikke har tilstrækkeligt signal til deres gæster. Denne mast kan udelukkende forsyne campingpladsen. 

Med opstilling af telemasten ved Kulhusvej 200 kan campingpladsen undlade at opstille deres mast.  

Området er omfattet af lokalplan 048, der blev vedtaget af Byrådet den 29. august 2012 for at give mulighed for etablering af 10 ferielejligheder med tilhørende fælles faciliteter samt en helårsbolig på ejendommen. Lokalplan 048 giver ikke mulighed for, at der på området kan opføres en 36 meter høj telemast. 

Opstilling af telemasten er i uoverensstemmelse med lokalplanens formål og anvendelse, hvorfor der skal udarbejdes en ny lokalplan, hvis området skal kunne anvendes til teknisk anlæg i form af en telemast. 

Deltag i debatten
Share.

About Author