Lokalhistorisk årbog -bind tre

Lokalhistorisk årbog -bind tre

JÆGERSPRIS: “Gerlev – En landsby og et sogn i Horns Herred – bind III”. Med denne titel udgiver Historisk Foreningen i Jægerspris årbog 2018. Udgivelsen er en fortsættelse af årbøgerne for 2016 og 2017.  

Første bog tegnede et billede kirken, skolerne og kroen, og dernæst et billede af Gerlev-områdets nordlige del og landsbyen Gerlev. 

Endnu engang har bestyrelse og boggruppe måtte konstatere, at omfanget af materiale er så stort og mangeartet, at det ikke har været muligt at gøre historien om Gerlev landsby og sogn færdig. Dels mangler research og historieskrivning omkring enkelte områder, og dels foreligger der samlede historier om folk og fæ” som ikke før er præsenteret. 

Fortællelysten har været stor, når foreningens boggruppe og interviewere har gravet dybt. Andre facts er hentet fra foreningens eget kildemateriale, lokalhistorisk arkiv, internettet og Rigsarkivet, og mange andre kilder.    

Årbogen 2018 begynder geografisk ved Roskilde Fjord ad Egelundsvej eller Egelundskrattet, som det tidligere blev kaldt. Man støder eksempelvis på Egelundshuset, der oprindeligt opført som sommerbolig til en landligger fra hovedstaden, hvorefter ejendommen overgik til nogle filantropiske skoler for børn og voksne. Under besættelsen var stedet rammen om en nationalsocialistisk arbejdslejr. Egelundshuset var herefter børnehjem i en periode på over 50 år.    

Bogen fører blandt andet læserne til Gerlev Strand, som var domineret af to fiskerfamilier. Området har også være kendt for et industrieventyr. Ved fjorden blev der opført et skalleværk, som efter få årtier måtte lukke af hensyn til miljøet. 

Bogen slutter med historier med tilknytning til Femhøj-området og til Midtbanen med den forhenværende stationsbygning. 

Nu mangler foreningen ”kun” at færdiggøre Gerlev ejerlaug med nogle enkelte interviews med efterfølgende redigering af materialet. Årbog IV kommer til at handle om området bag Færgelunden.

Bogen kan købes på Gerlev Kro, Hansens IS, Lyngerup, Brugserne i Dalby, Jægerspris og Kulhuse samt Rejsestalden. Den kan også bestilles på foreningens hjemmeside www.jphist.dk.

Andre artikler fra denne uge