Lokalhistorien banker på

Lokalhistorien banker på
Bogens omslag.

HORNSHERRED: Bramsnæs Lokalhistoriske Forening (BLF) har atter barslet med en ny bog om den lokale historie.

Denne gang har forfatterne gravet i en afkrog af Sæby sogn og afdækket, hvordan Sæby Mark syd for Gershøj så ud, i århundrederne før sommerhusene gjorde sit indtog.

Den nye bog har fået den mundrette titel: ”Sæby-Gershøj Husmænd på Sæby Mark”.

I bogen fortælles om, hvordan fattigfolk fra Sæby og Gershøj etablerede sig som fæstere under Krabbesholm på ubebygget jord kort efter udskiftningen omkring år 1800.

Husene var, som de kendes fra Holtensmindebebyggelsen, den tids små typehuse med plads til både folk og fæ.

Først efter 2. Verdenskrig skete der for alvor ændringer i dette lille husmandssamfund, hvor udstykningen til sommerhuse i 1960’erne og senere helårsboliger betød en indvandring af velstillede pendlerfamilier, så egnens udseende og liv totalt forandredes.

Denne spændende historiske udvikling, som skjuler sig godt i nærområdet, er emnet for et kortere foredrag som præsentation af bogen.

Det finder sted onsdag den 25. oktober i Sæby Gamle Skole.

Der er gratis adgang, og alle er velkomne. Tilmelding ikke nødvendig.

Efter foredraget er foreningen vært ved en forfriskning, og der bliver lejlighed til at studere den nye bog og foreningens andre publikationer.

Man kan desuden møde og snakke med forfatterne af bogen: Annelise Vigild, Anne Petersen, Jørgen Willemoes Larsen og Lars Kiørboe (foredragsholder).

Andre artikler fra denne uge