Kreds 57 Ferslev-Skibby kan fejre 125 års jubilæum

0

FERSLEV/SKIBBY: Det må siges at være en bedrift, at en lille idrætsforening kan fejre 125 års jubilæum. 125 år med frivillige ildsjæle, der har bakket op om en forening, der gennem alle årene har tilbudt idræt i et ret begrænset lokalområde.

Det hele startede med skytterne. De Danske Skytteforeninger opstod som en del af en national vækkelse, der tog sin begyndelse efter sejren over Slesvig-Holsten i krigen 1848-1850. og indførelsen af junigrundloven i 1849, fortæller Birthe Moberg Kristensen fra Kreds 57 Ferslev-Skibby. 

– Med sejren i krigen opstod der en interesse i at værne om Danmark, og daværende indenrigsminister Orla Lehmann var hurtig ude med økonomisk støtte til de nydannede skytteforeninger.

Så kom krigen 1864, hvor det som bekendt gik knap så godt som i 1848, og nu tog det fart. 

– Skytteforeninger skød op som paddehatte over hele landet, og 1. juli 1896 blev det meddelt fra forretningsudvalget for Frederiksborg Amts Skytteforening, at en nydannet Kreds i Ferslev var optaget i Foreningen som 57. Kreds.

“En nydannet Kreds i Ferslev er optaget i Foreningen som 57. Kreds og henlagt under 3. afdeling (Formand Lærer, Løjtnant Hansen i Vejleby pr. Skibby)”.

Et bredt tilbud
Samtidig fik den “Grundtvigske bevægelse” med folkehøjskolerne større og større udbredelse, og med den kom gymnastikken ind i foreningslivet.

– Siden da har det ved knopskydning udviklet sig til den Idrætsforening, man   kender i dag, hvor der på nuværende tidspunkt, udover skydning og gymnastik på flere niveauer, også er tilbud om fodbold, badminton, bordtennis, teater, volleyball, petanque og mountainbike, fortæller Birthe Moberg Kristensen.

– Gennem årene har foreningen formået at gribe en trend og oprette et nyt tilbud, men også haft overblikket til at nedlægge den pågældende aktivitet, hvis tiderne skiftede, tilslutningen var ringe eller helt bortfaldt. 

– Her kan det nævnes, at folkedansen havde sin periode og det samme havde windsurfing. Ikke fordi det ikke længere var noget ”man” dyrkede, sådan landsdækkende, men i det lille lokalområde som Kreds 57 dækker, var der bare ikke tilslutning nok længere.

Det nyeste skud på tilbudslisten er mountainbike, med tilrettelagte ture, lidt træning, instruktion og mulighed for at leje en bike, så man kan få en fornemmelse af, om det nu også lige er det man er til.

Frivilligheden
Der er så afgjort udfordringer ved at drive en idrætsforening helt i frivilligt regi, hvilket betyder, at alle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer donerer deres fritid til idrætsforeningen. 

– Visse trænere får et beskedent honorar, men som udgangspunkt er det frivilligheden, der driver værket – ildsjælene, fortæller hun.

At det har kunne lade sig gøre i 125 år er lidt af en bedrift, og det er heller ikke nogen hemmelighed, at der har været kriser ind imellem. 

Det være sig både med hensyn til rekruttering af frivillige men også af økonomisk karakter. 

– Efter krigen, fra 1945 og nogle år frem, var foreningen i kronisk pengenød. 

I et forsøg på at få lidt kroner i kassen forsøgte man sig med et lotteri.  Der blev trykt lodsedler, og så kørte man Hornsherred igennem på langs med to biler – den første fra Skibby Radio med musik og den bagerste fyldt godt op med unge piger. 

Sidstnævnte blev “sluppet løs” i byerne hele vejen gennem herredet for at sælge lodsedler. Det blev desværre ikke den helt store succes – det løb kun lige rundt.

I dag er den store udfordring at skaffe frivillige, både til det administrative arbejde, men også instruktører og ledere. 

Socialt samvær
Det er ærgerligt, at et hold ikke kan oprettes, fordi der ikke er en instruktør, og det er på samme måde ærgerligt, at en bestyrelse i årevis består af de samme medlemmer, fordi der ikke på ingen måde er kø ved opstillingslisten til de ledige poster.

Hvad er det så, der driver de samme til at fortsætte?:  Det er selvfølgelig bevidstheden om vigtigheden, af at der er tilbud om idræt, motion og socialt samvær i lokalmiljøet. 

– Og så er det traditionerne, som eksempelvis den årlige juletræsfest for børn, der så længe, man kan mindes, har været afholdt den 28. december, fugleskydningen på den gamle bane i Vejleby og ikke mindst de mange fester gennem årene, Birthe Moberg Kristensen.

Den store jubilæumsfejring er der ikke lagt op til – coronasituationen har trods lempede restriktioner lagt en dæmper på udfoldelserne.

Men jubilæet vil blive markeret med en reception i forbindelse med foreningens generalforsamling, der er planlagt til afholdelse den 19. september i/ved klubhuset på Mejerivej 5 i Ferslev.

Deltag i debatten
Share.

About Author