Konstitueringsaftalen er på plads

Konstitueringsaftalen er på plads

Alle syv partier i det nye byråd har indgået en aftale om konstituering. Der etableres otte stående udvalg og et ad hoc udvalg.

 

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har indgået en konsitueringsaftale, der blev offentliggjort den 29. november..
Aftalen betyder, at John Schmidt Andersen, Venstre, også er borgmester i den nye byrådsperiode. Lars Thelander Bostrøm, Dansk Folkeparti, besætter posten som viceborgmester, og Tina Tving Stauning, Socialdemokratiet, besætter posten som 2. viceborgmester.
I Økonomiudvalget er borgmesteren (V) født formand. Herudover består udvalget i den kommende byrådsperiode af et byrådsmedlem fra Dansk Folkeparti, et byrådsmedlem fra Det Konservative Folkeparti, et byrådsmedlem fra Radikale Venstre, tre byrådsmedlemmer fra Socialdemokratiet, et byrådsmedlem fra SF og et byrådsmedlem fra Venstre.
I konstitueringen er det aftalt, at der etableres følgende udvalg (nævnes med det parti den pågældende udvalgsformand repræsenterer):
Velfærdsudvalg (formand fra Dansk Folkeparti).
Vækstudvalg (formand fra Det Konservative Folkeparti).
Opvækstudvalg (formand fra Radikale Venstre).
Uddannelsesudvalg (formand fra Venstre).
Social- og Sundhedsudvalg (formand fra Socialdemokratiet).
Teknisk Udvalg (formand fra Socialdemokratiet).
Plan- og Miljøudvalg (formand fra Venstre).
Fritids- og Kulturudvalg (formand fra Socialdemokratiet).
Ad Hoc (§17 stk. 4) Udvalg (formand fra Venstre).
Konstitueringsaftalen er indgået i forlængelse af kommunalvalget den 21. november med virkning fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.
Foto: Frederikssund Kommune

Andre artikler fra denne uge

Cirkelrund sejr


Kultur- og havnebadet ved Tippen i Frederikssund åbner søndag 2. juni. Af journalist Tomas Skov FREDERIKSSUND KOMMUNE: Idéen om et

Læs mere »