Koatek vil udvide

Koatek vil udvide

JÆGERSPRIS: Udvalget for Plan og teknik har besluttet at igangsætte en ny lokalplan for en mindre del af et erhvervsområde syd for Over Dråby ved Jægerspris.

Lokalplanen skal muliggøre, at det finmekaniske værksted Koatek kan udvide i overensstemmelse med kommuneplanrammen.

Koatek ønsker at opføre en ny lagerhal, en produktionshal og en kantine- og kontorbygning.

Som led i Koateks målsætning om at blive CO2 neutral, ønsker virksomheden at etablere solcelleanlæg på tagene samt på terræn.

Den nye lokalplan har til formål at give mulighed for, at der kan opføres byggeri ud til Hasselhøjvej.

Endvidere skal lokalplanen øge bebyggelsesprocenten fra 40 til 45 procent i overensstemmelse med kommuneplanen.

Den eksisterende lokalplan 71 aflyses inden for det område, som omfattes af ny lokalplan.

Foto: Steen Westh

Andre artikler fra denne uge