Kapacitet i dagtilbuddene

Kapacitet i dagtilbuddene

JÆGERSPRIS/SKIBBY: En gang om året udarbejder den kommunale administration en befolkningsprog-
nose. Prognosen er inddelt efter alder og geografiske områder.

Dette års prognose beskriver befolkningsudviklingen for perioden 2024 til 2041. Generelt viser prognosen, at der forventes en stigning af børn i alderen et til fem år frem mod 2030.

Prognosen viser generelt, at der på tværs af kommunen vil være tilstrækkelig kapacitet.

Prognosen inddeler børnene i følgende fire geografiske områder: Skibby, Jægerspris, Slangerup og Frederikssund by.

Private institutioner inddrages også i prognosen. Konsekvensen ved ikke at inddrage de private institutioner er, at der skabes for meget kapacitet i de kommunale institutioner i forhold til det egentlige behov for vuggestue- og børnehavepladser.

150 flere i aldersgruppen

Der forventes en væsentlig stigning i antallet af et- til fem-årige i perioden fra 2024 til 2030 på tværs af hele kommunen, stigende fra cirka 2.200 til 2.350.

I Jægerspris forventes et stabilt antal børn i hele perioden. Dertil forventes der et stabilt antal enheder i dagtilbud i samme periode.

Prognosen viser, at der i perioden fra 2023-2041 er 25-30 ledige enheder. Medregnes Fasangårdens kapacitet vil der være minimum 60 ledige enheder i hele perioden.

I Skibby forventes en stigning fra 322 børn i 2023 til 375 i 2032, hvorefter udviklingen frem mod 2041 stagnerer.

Prognosen viser, at der er tilstrækkelig kapacitet, når området vurderes fra nul til seks år.

Når området inddeles i hhv. vuggestuepladser og børnehavepladser, vil der være overskydende børnehavepladser og mangel på kapacitet i vuggestuerne.

Andre artikler fra denne uge

Mod højere luftlag


Modelflyvningens dag finder sted søndag 26. maj 2024. JÆGERSPRIS: Hvert år fejres Modelflyvningens dag. I år falder dagen søndag 26.

Læs mere »