Ja til 48 meter høj telemast ved Skuldelev Strand

Ja til 48 meter høj telemast ved Skuldelev Strand
Foto: Steen Westh

SKULDELEV: Udvalget for Plan og teknik har godkendt et forslag, som muliggør opførsel af en telemast med en højde på 48 m med tilhørende antenner, antenneudstyr og teknikbygninger på Strandengen, Skuldelev Strand.

Lokalplanen omfatter et areal på cirka 258 kvm og måler 21,5 x 12 meter inden for matr.nr 77hd. Lokalplansområdet er placeret i tilknytning til et sommerhusområde og tæt op ad Novafos pumpestation på adressen Strandengen 1A, Skuldelev Strand.

Der etableres beplantning i form af træer, buske og/eller levende hegn til afskærmning af den nederste del af telemasten samt teknikskabe.

Telemastens placering

Telemasten placeres i udkanten af et større aflangt græsareal og opad beplantningsbælter bestående af en række høje træer både nord og øst for telemasten.

Fra syd og øst er telemasten omgivet af sommerhusbebyggelse. Nord for telemasten ligger en villa. Vest for telemasten ligger landbrugsarealer med spredt bebyggelse og spredt beplantning.

I en afstand af cirka 165 meter fra lokalplanens og rammeområdets afgrænsningen ligger Natura 2000 område nr. 136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov. Det er vurderet, at lokalplanen eller rammeområdet ikke vil påvirke dette område væsentligt.

Telemasten placeres i en afstand af cirka 450 meter til Roskilde Fjord.

Forud for igangsættelse af lokalplanen har man undersøgt for alternative placeringer til telemasten. For at sikre en optimal mobildækning af området samt hensyn til beskyttelseszoner, beskyttede naturområder og fredninger er den nuværende placering den eneste egnede.

Såfremt teleselskabernes dækningskrav skal overholdes, er det uundgåeligt med en kystnær placering.

Forslag til lokalplan nr. 155 samt forslag til kommuneplanstillæg nr. 010 bliver sendt i fire ugers offentlig høring.

Andre artikler fra denne uge

Husmændene på Egholmmarken


Af Historisk Vejleder for Nationalpark ”Skjoldungernes Land”Karl-Johan Rubæk Gershøj Havnevej 9 4070 Kirke Hyllinge KIRKE HYLLINGE: Efter Reformationen i 1536,

Læs mere »

Kropsfikseret læsning


Af kulturformidler Signe Schroll Feldmeier Frederikssund Bibliotekerne i samarbejde med eReolen LITTERATUR: Siden 10’erne har mange danske forfattere haft et

Læs mere »