Intet svar – kun beskyldninger

0

Af Jørgen Bech
byrådsmedlem (V)

Borgmesteren ved godt, at der allerede er ukrainske flygtninge i Frederikssund Kommune. 

Alligevel overser hun, at de borgere, som tager sig af dem, IKKE kan komme i forbindelse med kommunen. 

Dette er ikke ”fake news”, som Tina Tving beskylder mig for her i avisen. Dette kan jeg sagtens leve med, men borgerne og de ankomne ukrainske familier, kan ikke leve med ikke at kunne få hjælp eller som minimum få et svar på deres spørgsmål.

Det kan godt være at borgmesteren har ”nedsat en arbejdsgruppe”, men det er flygtningefamilier med børn, og de skal have svar på om de kan komme i skole. 

Jeg gentager her nogle af de ubesvarede spørgsmål:  

Borgere tilbyder gratis bolig til flygtninge, men får ikke svar trods henvendelser til kommunen? 

Hvilke børnehuse og skoler kan tage imod flygtningebørn? 

Hvordan skal lærere og pædagoger forberede sig?

Herboende ukrainere har tilbudt sig som tolke? Hvornår får de svar?

Hvordan hjælper kommunen de flygtninge, som selv er ankommet og som er privat indkvarteret? Der er frivillige hjælpere, men de kan ikke få svar fra kommunen.

Det helt store spørgsmål, som byrådet snarest bør tage stilling til, er økonomien. Dette er heller ikke sket endnu. Det er vitalt, også for at vores egne borgere ikke stilles ringere. Jeg kan konstatere at andre kommuner har udvist fornøden rettidig omhu.

Borgmesteren har selv sørget for at denne debat skal foregå her i aviserne. Det skyldes at Byrådet ikke fik lov til at debattere den alvorlige Ukraine-situation offentligt, trods det at der netop nu er brug for politisk samarbejde. Det udtalte jeg på det lukkede møde den 2. marts. Så det kan borgmesteren ikke være i tvivl om. 

Hvorfor det skulle ske på et lukket møde, har vi endnu ikke fået svar på. 

Jeg kan kun endnu engang opfordre borgmesteren til at sikre hjælp og koordination til de ankomne flygtninge samt også åbenhed og ordentlighed i inddragelse af byråd og politiske fagudvalg.

Share.

About Author