Hvorfor bruges bussen ikke?

0

Af Ole Peltola
Fjordlandslisten
Muslingevej 7, Jægerspris
 

Både Michael Tøgersen og Tina Tving undrer sig over, at bussen fra Skibby over den nye bro til Vinge nærmest kører tom.

Jeg synes også, at det er ærgerligt, at bussen ikke bruges meget mere, men jeg forstår godt hvorfor.

For overordnet er man i Horsherred vant til at forholde sig til familiens mobilitet. Her vurderer man nøgternt, om familien skal have en bil – måske to – eller om man vil satse på busserne.

Og tro mig. I Hornsherred er den diskussion hurtigt overstået, for her virker busdriften ikke.

Når man så har en bil i indkørslen, så falder valget let på den – af nedenstående grunde.

Vurderer man prisen – billetprisen contra benzinprisen (alle andre udgifter på bilen er jo betalt)  – så taber bussen klart.

Vurderer man tidsfaktoren, så er bilen generelt også hurtigere, og man slipper i øvrigt for at rette ind efter en køreplan.

Vurderer man komforten, så er komforten præcis, som man vil have den i bilen – man styrer det selv.

Kort sagt: Bilen vinder stort set hver gang.

Men der er brug for, at borgerne tager et andet valg – for klimaets skyld og nu også for at gøre os uafhængige af russisk energi, og byrådet kan faktisk gøre noget i den sammenhæng. 

Byrådet kan gøre den kollektive transport til en kommunal service i stedet for en forretning.

Det betyder, at kommunen skal opbygge et fintmasket bus-net, som kan tage kampen op mod bilerne, så borgerne kan komme til og fra alt med bus og tog – uden problemer. 

Byrådet kan arbejde for at sænke billetpriserne, så det også på den måde bliver mere attraktivt at bruge den kollektive transport.

Faktisk findes der kommuner, som bevidst har gjort busserne i yderområderne gratis – hvilket siges at være en rigtig god forretning, fordi det skaber udvikling i yderområderne.

Endelig kan byrådet investere i en bæredygtig grøn omstilling via EL-drevet kollektiv transport, som nedsætter borgernes og kommunens udledning af CO2 markant.

Men byrådets “forsøgsordning” omkring rute 319 køber borgerne ikke – de vil have en vedvarende løsning i et godt bus-net.

Derfor også den noget tilbageholdende begejstring fra borgernes side i forhold til at bruge rute 319.

Kommunen bør sætte turbo på den nødvendige opgradering af kommunens kollektive transport og fremadrettet holde sig fra besparelser på området.

Først da begynder borgerne at bruge den kollektive transport i meget større omfang.

Share.

About Author