Hvad skete der lige her?

0

LÆSERBREV
Af Ole Peltola
Muslingevej 7, Jægerspris
Fjordlandslisten

Når man pludselig læser, at Jørgen Bech går ind for den kollektive transport, og at han samtidig fremfører alle de politisk korrekte argumenter i forhold til klimakrisen mv., så taber man underkæben.

I den lange periode fra 2013 til 2021, hvor Jørgen Bech var en del af det Venstre, som havde magten i byrådet, var dette flertal med til – nærmest som en årligt tilbagevendende tradition – at spare på den kollektive transport.

Ikke i hele kommunen, men med en speciel forkærlighed for nedskæringer i Hornsherred vest.

På den baggrund er Jørgen Bechs bekymring for børn, unge og ældre absolut relevant, men noget hul.

Busruterne 313, 315 og 317 lider den dag i dag efter de nedskæringer, som Venstre i den periode stod i spidsen for. Principperne var nedfældet – og de var perfekte – men ingen følte sig kaldet til at styre politisk efter dem.

Faktisk måtte man endda høre på, at disse ruter skulle nedgraderes, fordi de ikke var “rentable” (hvilke busruter er det?).

Ser man på den lange bane og i forhold til fremsynethed, så er Venstre hele tiden gået efter at affolke Hornsherreds landsbyer og landdistrikter.

I alle sager har man gået efter at centralisere, og det kan man i dag se beviser på, når man spejder forgæves efter udvikling i disse områder og kigger på “forsyningssikkerhe-en” omkring den kollektive transport.

På de områder må Venstre påtage sig hovedansvaret for den fejlagtige politik.

På ét punkt er jeg dog meget enig med Jørgen Bech: Det kan ikke komme som et stort chok, at udgifterne til den kollektive transport stiger. Det har været annonceret længe.

Men det forlyder, at ekstraudgiften til den kollektive transport kun er på 1,7 mio kr. i Frederikssund Kommune og ikke på 4,9 mio kr.

Resten af ekstraregningen dækker nogle andre områder.

Så hvorfor skal den kollektive transport så bære hele ekstraudgiften?

Alt peger i disse tider i retning af samkørsel og den kollektive transport er samkørsel i størst muligt omfang.

Derfor skal busnettet kulegraves grundigt og en “forsyningssikkerhed” på det område skal bygges ind i den kommunale drift – ellers vil borgerne ikke forlade deres biler.

Det er kort sagt en kulturændring, der skal til, hvor byrådet fra start af skal melde ud, at den kollektive transport er fredet uandset hvad.

Ellers får vi ikke en kulturændring fra biler til busser.

Share.

About Author

Avatar photo