Hvad må jeg samle?

Hvad må jeg samle?

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan man få informationer om, hvad man må samle på stranden, i skoven og med metaldetektor. Man kan også få tips til, hvordan man finder rav

NATUR: Som udgangspunkt er al jord ejet af nogen i Danmark, og hvis man vil tage sand eller sten fra en strandbred, skal man have tilladelse af ejeren.

Men mange strande er ejet af det offentlige, eksempelvis Naturstyrelsen. Her har styrelsen allerede man må tage mindre ting og mindre mængder sand med hjem. En tommelfingerregel er, at man må tage det med, man kan fragte uden brug af hjælpemidler – i den forbindelse er en spand ikke et hjælpemiddel.

Ude i vandet
Hvis man vil være sikker på, at man må tage mindre ting som sand, sten og skaller med hjem, kan man gå ud i vandet. 

Så snart man er uden for “højeste daglige vandstandslinje” er man på “Søterritoriet”, der ejes af staten. Her kan du “fiske” souvenirs. 

Inden for højvandslinjen tilhører grunden den, der ejer jorden inden for strandbredden, så her gælder den private ejendomsret. Man må ikke tage noget med hjem fra klitter, heller ikke fra Naturstyrelsens klitplantager.

For indsamling af rav gælder det, at rav tilhører finderen.

I skoven
I offentligt ejede skove må man som hovedregel indsamle overalt i skoven. I private skove kun det, der kan nås fra vej og sti.  

Bær og frugt må i begrænset omfang samles til privat brug overalt i statens skove og naturområder. Som tommelfingerregel må man samle så meget, at det kan være i en bærepose. 

Man må i begrænset omfang gerne samle grene, kviste og løv, der ligger på skovbunden til privat brug.

I offentligt ejede skove må man klippe grene og kviste af  løvtræer, der er over 10 meter høje. Bemærk, at det  ikke  gælder i privatejede skove.

Man må gerne klippe grene af væltede træer – både løv og nål. Det gælder dog ikke i bevoksninger, hvor der laves pyntegrønt (gran o.lign. til julepynt). Her må man hverken indsamle eller klippe grene og kviste.

Områdets ejer skal være indforstået, før man eventuelt graver rødder op.

Fredede planter må aldrig graves op.

Man må i begrænset omfang samle kogler, mos og lav til privat brug. Det svarer til cirka en bæreposefuld af hver.

Vil man samle brænde, kvas og lignende, skal manhave et såkaldt sankekort, som giver ret til at samle en vis mængde brænde i et bestemt område.


Andre artikler fra denne uge

Nyd sommeren i Fjordlandet


HORNSHERRED: Nedtællingen til sommerferien er i fuld gang. VisitFjordlandet guider til spændende børnevenlige museumsoplevelser, rundvisninger, vikingeeventyr, ferie for voksne, overnatningssteder

Læs mere »