Holdtræning for borgere med demenssygdom bevares

Holdtræning for borgere med demenssygdom bevares

Læserbrev

Af Susanne Bettina Jørgensen

Byrådsmedlem (A)

Formand for Omsorg og Ældre Udvalget

Ventevej 6, Skibby

I 2021 vedtog vi politisk en demensstrategi, som er gældende for perioden 2021-2025.

Strategien er opdelt i forskellige temaer, der alle er vigtige for at vi i Frederikssund kommune kan støtte godt op om borgere og deres familier, når demenssygdommen rammer.

Det ene tema handler om, at Frederikssund kommune skal tilbyde en tidlig og rehabiliterende indsats til borgere med demenssygdom, så borgeren bevarer sin mulighed for at leve et selvstændigt liv på trods af demenssygdommen.

Vi afsatte derfor i 2022 og 2023 budget til at lave et træningstilbud; holdtræning for borgere med demenssygdom.

Dette tilbud har fungeret rigtig godt for både borgerne og deres familier.

Det har betydet rigtig meget for borgerne at være en del af et socialt fællesskab uden for hjemmet.

Træningen har været med til at give øget livskvalitet og trivsel, og medvirker uden tvivl til at udskyde behovet for fx daghjem og plejehjem.

Jeg har talt med ægtefæller, som har fortalt mig, at træningen betyder, at den raske ægtefælle langt bedre kan passe sit arbejde, fordi den demensramte bliver stimuleret på en god måde.

Der er altså virkelig meget kvalitet og god forebyggelse i dette træningstilbud.

Derfor er jeg meget glad for og stolt af, at vi i den nye budgetaftale har fundet penge til at kunne fortsætte denne vigtige træning.

Andre artikler fra denne uge