Højre bane er blevet mere populær

Højre bane er blevet mere populær

I løbet af oktober er hver sjette danske bilist kommet hurtigere frem på udvalgte motorvejsstrækninger i landet, fordi flere holder til højre, når der er plads.

TRAFIK: Vi er for dårlige til at holde til højre, og det forsinker trafikken og kan skabe farlige situationer på vejene. Med skilte på fem udvalgte motorvejsstrækninger i hele landet og magneter på bagsmækken af mange biler, har Vejdirektoratet i oktober gjort bilisterne opmærksomme på, at de skal holde til højre, når der er plads til det.  

Det har rigtig mange bilister reageret på. På de fem motorvejsstrækninger, hvor Vejdirektoratet opsatte skilte, er cirka 15 procent kommet hurtigere frem i trafikken, fordi flere har holdt til højre.  På Holbækmotorvejenj (mellem frakørsel 15 og 16) er 22 procent af bilisterne  kommet hurtigere frem.

 På Vestmotorvejen (mellem frakørsel 36 og 37) har der til gengæld ikke kunnet måles en forbedring.

– De fleste trafikanter ved godt, at de kunne være bedre til at vise hensyn i trafikken ved blandt andet at trække ind i højre bane, når der er plads til det. Vores skilte og magneter minder dem om, at trafikken glider bedre, når vi viser hensyn, og så kommer vi alle hurtigere frem,” siger Marianne Foldberg Steffensen, leder af Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling.  

Det er ikke sidste gang, at kampagnen kører. Trafikken på motorvejene er eksploderet de seneste år, og derfor er det Vejdirektoratets opgave at sikre, at vejkapaciteten bliver udnyttet bedst muligt, så flere kommer hurtigere frem.

Udover skilte og magneter har Vejdirektoratet suppleret kampagnen med en virtuel robotpsykolog, der konfronterede bilisterne med deres kørsel online. Mere end 100.000 personer har i kampagneperioden interageret med kampagnen på de sociale medier.

Fakta
Vejdirektoratets Hold til højre-kampagne har kørt i uge 40-43. 

Skilte med ”Hold til højre” og ”Det er det modsatte af venstre” har stået på den fynske motorvej, den østjyske motorvej, Holbækmotorvejen, den nordjyske motorvej og på  Vestmotorvejen. Stikprøver viser, at hver gang der er en bilist, der ikke holder til højre, går det i gennemsnit ud over to andre bilister. 

På en delstrækning på 22 km kan der dagligt være op imod 1800, der bliver fanget bag bilister, der ikke holder til højre. En Megafonmåling fra 2017 viser, at 89 procent af bilisterne opfatter sig selv som hensynsfulde i trafikken. Kun 40 procent mener, at andre viser hensyn til dem i trafikken

 

Andre artikler fra denne uge