Hist på vejen lå en sten…

0

Af Jørgen Bech Byrådsmedlem (V)

Eller måske snarere; der ligger flere tusinde. 

Længe har der ud for Fjordlandsskolen i Skibby ligget ca. 100 meter rumlesten på vejen. I sin tid lagt af gamle Skibby kommune med et godt formål, nemlig at tvinge hastigheden ned af hensyn til sikkerhed og tryghed for børnene på deres skolevej. 

Det er også her, at børnene fra Fjordlandsskolens afdeling Skibby, har deres skolepatrulje, og de passer godt på hinanden. Der er en fornuftig hastighedsgrænse på 30 km/t. 

Men beboerne i området har aldrig haft gode oplevelser med de rumlesten. De er nemlig udformet, så de rumler og støjer, når bilerne kører over – også selv om de fleste – naturligvis – overholder hastighedsgrænsen.

Det er det desværre langt fra alle, der gør. 

Derfor har det i rigtig mange år været stærkt generende for de omkringboende, når trafikken bevæger sig over stenene.  

Det bliver der nu gjort noget ved. 

Efter en gennemført støjmåling og beregning, har det – ikke overraskende – vist sig at bilernes rumlen giver for meget støj, og at forventet mere trafik, giver mere støj. 

Trods modstand hos enkelte politikere, er det derfor nu vedtaget i Teknisk Udvalg, at stenene skal væk.

Det er selvfølgelig ærgerligt at skulle bruge mange penge på at fjerne noget, som kommunen selv har lagt. Men det er efter min mening nødvendigt. 

Det har desværre taget for lang tid at få truffet den beslutning, men nu sker det.  

Samtidig bliver vejstykket moderniseret, og hastigheden skal naturligvis fortsat være lav. 

Lad os huske hinanden på at overholde hastighedsgrænsen. Det er for sent at sige undskyld, hvis først skaden er sket. 

Deltag i debatten
Share.

About Author