Hesselø havvindmøllepark

0

Af Conny Probst

KYNDBY: I henhold til Energiaftalen fra 2018 og Klimaaftalen  fra juni i år er det besluttet, at der skal udbydes en ny havvindmøllepark til nettilslutning i 2027-  kaldet Hesselø Havvindmøllepark. 

Energinet arbejder med to alternative kabeltracéer til at føre strømmen fra havvindmøllerne i land.

Det ene tracé går til kysten ved Kyndby og det andet går til Gilbjerg Hoved, vest for Gilleleje Havn. 

Pt. er man ved at analysere, hvilket tracé der er mest hensigtsmæssigt. Det forventes, at forundersøgelsestilladelsen på søterritoriet bliver udstedt for kun ét kabeltracé. 

Undersøgelserne forventes at vare et år. 

Kyndbyværket
Fra ilandføringen skal der føres nedgravede kabler frem til transformatorstationen i Hove. 

Energinet overvejer at nedlægge elproduktionen på Kyndbyværket, hvilket kan medføre, at luftledninger fra Kyndby til Hovedstadsområdet på et tidspunkt eventuelt nedlægges.

Der foreligger pt. ikke en fast besluttet plan, men Energinet ønsker ikke, at luftledningerne skal opretholdes af hensyn til vindmølleparken. 

Energistyrelsen har over for Frederikssund Kommune oplyst, at landanlæggene kan blive ganske omfattende – op til 17 ha og med bygninger og anlæg på op til 12,5 meter i højden. 

Energistyrelsen har endvidere oplyst, at kabellægningen vil berøre Frederikssund Kommune – uanset hvilket af de to ”ilandføringspunkter”, der vælges. 

Deltag i debatten
Share.

About Author