Handicap- og psykiatripolitik i høring

Handicap- og psykiatripolitik i høring

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Byrådet igangsatte medio juni en revision af Frederikssund Kommunes handicap- og psykiatripolitik, der udløber med udgangen af 2022.

I forbindelse med revisionen blev der holdt en offentlig workshop på Elværket i Frederikssund den 17. august 2022. Omkring 35 deltagere drøftede, hvad kommunen skal have fokus på i forhold til handicap- og psykiatriområdet for at udpege temaer, som kan indgå i politikken som indsatsområder og målsætninger.

På baggrund af work-
shoppen har administrationen udarbejdet et udkast til Handicap- og psykiatripolitik 2023-2026. Udkastet blev forelagt for Social og sundhed på møde den 29. september og er i høring til den 6. november 2022

– Det har ligget udvalget meget på sinde, at de borgere, som politikken handler om, også har mulighed for at få indflydelse. Derfor vil høringsprocessen også blive understøttet af kommunens tilbud på området, fortæller siger formand for Social- og sundhed.

Dialogmøde igen til november

Efter høringsperioden vil administrationen behandle de indkomne høringssvar, og udvalget vil beslutte eventuelt at tilrette politikken på baggrund heraf.

Den 21. november vil der blive holdt et dialogmøde for borgere i Frederikssund, hvor udkastet til en revideret handicap- og psykiatripolitik bliver præsenteret og drøftet.

Politikken forventes at blive godkendt på Byrådsmøde ultimo januar 2023

Frederikssund Kommune

Andre artikler fra denne uge

Husmændene på Egholmmarken


Af Historisk Vejleder for Nationalpark ”Skjoldungernes Land”Karl-Johan Rubæk Gershøj Havnevej 9 4070 Kirke Hyllinge KIRKE HYLLINGE: Efter Reformationen i 1536,

Læs mere »

Kropsfikseret læsning


Af kulturformidler Signe Schroll Feldmeier Frederikssund Bibliotekerne i samarbejde med eReolen LITTERATUR: Siden 10’erne har mange danske forfattere haft et

Læs mere »