Grov tilsidesættelse af fredningsbestemmelser

Grov tilsidesættelse af fredningsbestemmelser
Det fritliggende hus fra 1600-tallet bliver nu skjult bag træer.

Læserbrev

Af Carsten Mossing

Sæby -Gershøj Menighedsråd strunter i fredningsbestemmelserne. Og

planter ulovligt 5 meter høje træer inden for kystfredningens

beskyttede område.

Gershøj bys ikoniske vartegn, det fritliggende lave ”langhus” fra 1600-tallet, der med sit bugtende stråtag kravler hen over bakkeryggen

på kanten af Roskilde fjord bliver nu hakket op i bidder og delvis skjult bag høje søjle røn, der skal gøre Assistens kirkegården vest

for Gershøj kirke mere hyggelig og attraktiv i konkurrerer med

skovkirkegårdene rundt omkring. Det har menighedsrådet i Sæby Gershøj

bestemt og dermed har de groft tilsidesat samtlige

fredningsbestemmelser for den fredede bygning ”Langhusets” og de nære

omgivelser.

Man kan undre sig over forholdet mellem det, der opnås og det, der

sættes over styr. Siden etableringen af Assistens kirkegården har det

været praksis at beplantningen skulle være lav og aldrig overstige

kirkedigets højde. Og med lidt fantasi og nye tankesæt kunne der nok

etableres et afsnit af Gershøj kirkegård, som overholdt

fredningsbestemmelserne og tog skyldigt hensyn til Langhusets

fredningsværd, smukt at se på og storslået at opleve. Nu er der

plantet træer som på andre kirkegårde. Høje frugtbærende træer på et

meget begrænset areal, en unik gravplads, omgivet af et enestående

smukt landskab, flankeret af en ikonisk 1600 tals bygning. Det er helt

ude af trit med tiden.

Den del af kirkegården mod vest, der ligger ud mod landevejen, er en

Assistens kirkegård, som blev etableret i 1967 som en såkaldt

”atomkirkegård”. Det er en udstykning fra marken langs fjorden, nord

for kirken, marken er omfattet af kystfredningen. Det er den nye

vestlige del af kirkegården derfor også. Det fremgår af

fredningskortet, hvor arealet er skraveret. Men det kan et

menighedsråd åbenbart bare blæse på. Eller hvad?

Kystfredningsbestemmelsen tilsiger at der ikke må hverken bygges

eller plantes træer på de beskyttede områder. Den bestemmelse er groft

tilsidesat af menighedsrådet der har plantet 4-5 meter høje træer. Og

flere, så vidt vides, vil blive plantet. De træer, der står nærmest

Langhuset er plantet under 4 meter fra stråtaget.

For en del år siden genplantede Krabbesholms gods, på det beskyttede,

kystnære område, en del egetræer i klynger. Den beplantning blev de

bedt om at fjerne. Der er åbenbart ikke lighed for loven med mindre

end det samme nu bliver tilfældet, at menighedsrådet bliver bedt om at

flytte træerne til mere passende omgivelser udenfor

kystfredningsområdet.

Jeg synes manglen på omtanke gennemsyrer menighedsrådets nye projekt

eller er det sat i verden for at skabe splid? Ødelæggende er det i alt

fald for byens største attraktion.

Andre artikler fra denne uge