Frivillige rosenelskere søges

0

GERLEV: Gerlevparken  på Lyngerupvej 23 breder sig over 10 ha, og ejes af Fonden for Træer og Miljø. 

Parken består først og fremmest af tre anlæg:     Samlingen af Valdemar Petersens gamle duftroser, samlingen af Poulsen Roser gennem fire generationer og “Den Danske Træsamling”, hvor de besøgende kan få et indtryk af samtlige danske træer og buske i forskellige former.

Vennehjælp
Gerlevparken er privatejet, men åben for offentlig adgang i dagtimerne. 

Gennem tiden har det været meget bekosteligt for Fonden for Træer og Miljø, der er ejer af Gerlevparken, at udvikle og vedligeholde parken og dens rosensamlinger.

I foråret 2013 blev der derfor taget initiativ til at oprette en venneforening, som kunne og ville deltage i at bevare Gerlevparken og dens unikke rosensamlinger.

Gerlevparkens  Venner har cirka 40 medlemmer,  der klarer pleje og supplering af rosensamlingerne og de øvrige samlinger.

Tre bestyrelsesmedlemmer danner Det rosenfaglige Råd og varetager beslutninger om og pleje af roserne. 

Der er udpeget bedansvarlige for de forskellige bede i Valdemar Petersens historiske roser, og i samlingen af Poulsens roser.

En anden gruppe – de grønne mænd – tager sig af forefaldende praktisk arbejde så som plæneklipning, klipning af hække, bortkørsel af affald, vedligehold af materiel og meget andet.

Der er brug for flere frivillige, fortæller Bente Ottesen, der selv er ”en af vennerne”.  

Foto: Steen Westh
Foto: Steen Westh
rosenpark 3
Deltag i debatten
Share.

About Author