Frivillig ved kommunalvalget?

Frivillig ved kommunalvalget?

Frederikssund Kommune  prøver nu at gå nye veje i forhold til kommunalvalget i november. Man vil gerne have frivillige til at deltage i det praktiske arbejde i forbindelse med  afholdelsen af valget.

 

KOMMUNALVALG 2017: Frederikssund Kommune vil gerne have hjælp fra borgerne til afviklingen af valget til kommuner og regioner den 21. november 2017. Derfor søger kommunen netop nu frivillige, som har lyst til at hjælpe valghandlingen på vej.
Som frivillig skal man hjælpe til på afstemningsstedet med for eksempel at udlevere stemmesedler, scanne og registrere valgkort, sikre at stemmesedlerne kommer i valgurnerne og tælle stemmer op når valget er slut. Man vil blive instrueret i opgaverne, når man møder frem på valgdagen.
De frivillige skal være på valgstedet fra kl. 07:00 og indtil, stemmerne er talt op om aftenen.
På de større valgsteder kan det godt blive sent, før alle stemmer er talt op. Indsatsen bliver aflønnet med en skattepligtig diæt på 830 kroner.
Hvis du er interesseret i at være med, så kan du læse mere på kommunens hjemmeside om arbejdet og hvilke kriterier, du skal opfylde for at kunne melde dig som frivillig.
Opgaverne som valgstyrere og tilforordnede vælgere på afstemningsstedet varetages af personer, der er udpeget af de politiske partier fra Frederikssund Byråd.
Ordningen med frivillige tilforordnede vælgere er et supplement, hvor borgere har mulighed for at deltage i valghandlingen. Derfor skal du ikke sende en ansøgning, hvis du ved, at du bliver udpeget af et politisk parti.
I ansøgningen bliver du spurgt, om valgsekretariatet må gemme dine oplysninger, så der vil være mulighed for at kontakte dig ved senere valg og folkeafstemninger.
Hvis du svarer ja, behøver du ikke at udfylde en ny ansøgning i forbindelse med kommende valg og folkeafstemninger.

 

Husk at brevstemme
Som frivillig tilforordnet vælger skal du være på et bestemt valgsted hele dagen, og det er ikke tilladt at forlade valgstedet i løbet af dagen.
Det betyder, at du selv skal have brevstemt inden valgdagen.
Det vil ikke være muligt at vælge, hvilket valgsted du ønsker at blive tilknyttet på valgdagen. Der vil i planlægningen af valgdagen, så vidt det er muligt, blive taget hensyn til, hvor du bor.

 

Valgsteder
Følgende steder er udpeget som valgsteder:
Frederikssund Hallen
Trekløverskolen, afdeling Græse Bakkeby, Frederikssund
Ådalens skole, Frederikssund
Skibby Idrætshal
Møllegårdhallen, Jægerspris
Slangerup Idræts- og Kulturcenter
Ansøgning om at være frivillig valgtilforordnet skal ske senest den 31. august. via en formular på www.frederikssund.dk/Politik/Valg/valg-november-2017/Frivillig-tilforordnet-vaelger

Andre artikler fra denne uge

Tak Anja!


Inge Messerschmidt, gruppeformand Dansk Folkeparti (O) På byrådsmøde i spørgetimen talte Anja Bisp Pedersen om gensidig loyalitet. En super vigtig

Læs mere »