Frederikssund Kommune med i naturkonkurrence

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Danmarks vildeste kommune er en konkurrence, der handler om at skabe mere biodiversitet i Danmark. Konkurrencen er udskrevet af Miljøministeriet, og alle landets kommuner er inviteret til at deltage. På Byrådets møde onsdag den 28. april besluttede et flertal, at Frederikssund Kommune skal deltage i konkurrencen.

Af Miljøministeriet invitation til kommunerne fremgår det, at man ønsker at skabe mere vild natur i Danmark:

– ”I slutningen af 2022 kårer vi den vildeste kommune, som er kommunen med det mest fantastiske biodiversitetsprojekt, baseret på blandt andet iderigdom, engagement, antal omlagte kvadratmeter/kubikmeter vild natur og udbredelse af viden til borgerne om den vilde naturs evner og egenskaber. 

En kommune kan også vælge at fokusere på noget helt femte, der gør kommunen VILD, hedder det i oplægget til konkurrencen”.

Penge til projekter
Sagen har tidligere været behandlet i Plan- og Miljøudvalget, og det er indstillingen herfra, som Byrådet nu har tiltrådt. 

I den politiske beslutning er det blandt andet formuleret, at Frederikssund Kommune skal afsøge muligheden for at oprette en “biodiversitetspulje” på mindst 300.000 kroner, som borgere, foreninger og virksomheder kan søge om til konkrete projekter, der kan fremme biodiversiteten i kommunen.

Samtidig skal forvaltningen indsamle gode ideer fra borgerne, som – sammen med forvaltningen egne forslag – kan samles i et katalog over tiltag, der kan øge biodiversiteten i kommunen. Endelig ønsker politikerne at tage spørgsmålet om yderligere midler til mere vild natur med i drøftelserne om budget 2022.

Forvaltningen skal nu fremlægge en plan for kommunens deltagelse i konkurrencen for Plan og Miljøudvalget samt for Teknisk Udvalg.

Deltag i debatten
Share.

About Author