Frederikssund – en kommune i fremgang og vækst

0

Af socialdemokratiske
Byrådsgruppe i
Frederikssund Kommune
 

Det er et af Socialdemokraternes centrale målsætninger for hele kommunens udvikling.

Derfor har vi også arbejdet ihærdig for etableringen af en ny 4-årig rammeaftale om samarbejdet med kommunes virksomheder gennem Frederikssund Erhverv.

Vi er glade for at arbejdet har båret frugt, og glæder os til samarbejdet i årene der kommer med bestyrelsen i Frederikssund Erhverv.

Stærke virksomheder i udvikling er med til at skabe flere arbejdspladser, og sikrer derigennem også grundlag for flere uddannelsesforløb i kommunen.

Stærke virksomheder skaber også grundlag for solide afsæt for den enkelte borgers drømme for sig og sine i livet.

Går det godt for virksomhederne i kommunen, vil det kunne trække andre til, og derigennem være med til at skabe forudsætningerne for en kommune i vækst. I den forbindelse spiller jobcentret en vigtig rolle, både i jobformidling, men også i forhold til efter- og videreuddannelse, og i at finde job til medfølgende ægtefæller der flytter til 

Et erhvervsliv i fremgang vil også være et vigtigt element i bosætningsstrategien for vor kommune. 

Vi Socialdemokrater glæder os til de kommende forhandlinger om bosætningsstrategien efter høringsperioden. 

Vi vil en bosætningsstrategi, for derigennem at drøfte og fastlægge perspektiverne for de kommende års udvikling. 

Flere borgere i kommunen vil også forbedre grundlaget for kommende års investeringer i kommunen.

Byrådet ottepunktsplan for Vinge, vi i Socialdemokratiet også bakker aktivt op om, er et vigtigt grundlag for udviklingen af vores nye by.

Vi er især glade for de mange almene boliger, der startes op på nu. De vil blive en nøgle for kickstart af udbygningen af Vinge.

Vi har behov for flere almene boliger, og huslejer folk har råd til at betale for. 

Og det er også vort håb, at vi i kommunen politisk kan blive enige om etablering af almene seniorboligfællesskaber, mange ældre efterlyser seniorboliger, de har råd til at bo i.

Deltag i debatten
Share.

About Author