Forældre er glade for dagtilbud

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Forældrene til børn i Frederikssund Kommunes dagtilbud er godt tilfredse med tilbuddene. Det viser den forældretilfredshedsundersøgelse, som kommunen gennemførte i foråret 2021 i kommunens børnehuse og dagplejere.

Hele 89 procent af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Det er præcis samme tal som ved den seneste undersøgelse i 2018. Undersøgelsen blev sendt ud i maj måned og samlet set lå svarprocenten på 65 procent. Det er højere end i 2018, hvor svarprocenten var 61,8 procent.

I det store hele ligner svarene i 2021 meget dem i 2018. Der er dog enkelte parametre, hvor der er små ændringer. Det handler blandt andet om dialog og samarbejde mellem forældre og personale, som er faldet lidt. 

Derudover er rengøringsstandarden samt åbningstider begge steget i tilfredshed. Disse ting hænger med stor sandsynlighed sammen med ændringer på dagtilbudsområdet under coronapandemien, hvor hverdagen for både børn, forældre og medarbejdere var organiseret anderledes for at efterleve de sundhedsfaglige retningslinjer.

Forældretilfredshedsundersøgelsen blev fremlagt for Opvækstudvalget på oktober-mødet.

 

Deltag i debatten
Share.

About Author