Folkeoplysnings- udvalget 2022-2025

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Byrådet har udpeget medlemmer og sup-
pleanter til Folkeoplysningsudvalget fra de fem paraplyorganisationer i Frederikssund.

Folkeoplysningsudvalget består af syv stemmeberettigede medlemmer:

To medlemmer vælges af Byrådet blandt dets medlemmer. Disse medlemmer varetager desuden de selvorganiseredes interesser på det folkeoplysende område. Her blev Kenneth Jensen (A) og Anne Sofie Uhrskov (V valgt. 

Som repræsentanter for de forskellige foreninger blev Kai Raun, Michael Stehr, Gitte Stagis, Alice Linning og Stig Jensen valgt.

Kenneth Jensen (A) blev udpeget som formand for Folkeoplysningsudvalget. 

Share.

About Author