Flere grusgrave i Hornsherred?

Flere grusgrave i Hornsherred?

LÆSERBREV

Af Jørgen Olsen
Irisvej 35, Skibby

Politiske beslutninger kan med et snuptag ændre borgernes livsbetingelser. F. eks. hvor man bor.

Har en lokalplan nogen mening, dersom den kan ændres efter hvordan ”vinden” nu blæser?

Har vi en frihed, der sikrer, at man kan planlægge sin fremtid med rimelig forvisning om at forholdene er stabile?

Det burde vi have, ellers er vi ikke frie borgere og retsstaten er blot en illusion.

Hvad kan man stole på?

Almenvellet, ”det fælles gode”, det der gavner flere end en selv, bruges som en umiddelbar begrundelse for at indskrænke individets grundlæggende rettigheder. Myndighederne har for eksempel ret til at udpege områder til råstofindvinding. Ses i ekspropriationssager ved større infrastrukturprojekter.

Regionerne har fået opgaven pålagt og skal undersøge mulighederne. Det gør man med nidkær grundighed. Resultaterne af disse undersøgelser kommer ofte som en overraskelse for borgere der kan blive berørt.

Pludselig erfarer du, at du er nabo til en mulig grusgrav. Du klager. Oftest er det formålsløst. I alt for få tilfælde får klagerne medhold.

Almenvellet, og den lodsejer der stiller sin jord til rådighed, høster goderne og de tilbageværende borgere skal nu leve med ulemperne, værdiforringelsen af deres ejendom, en usikker fremtid.

Kan vi være det bekendt?

Region Hovedstaden har udgivet en diger rapport med titlen ”Revurdering og udpegning af fokusområder til fremtidig råstofkortlægning”.

Fra side 53-188 nævnes de steder i Frederikssund Kommune, man har revurderet og udpeget som mulige råstofindvindingsområder.

Man skal – for at få det fulde udbytte af rapporten – have et GIS program. Hvilken almindelig borger har det? Er rapporten således kun for”‘eksperter”’? Du som almindelig borger er i 2. kategori. Overser den.

Ikke overraskende er Hornsherred, igen, igen”‘hærget” af nye muligheder.

Eksempelvis Onsved, hvor man vest for den bevaringsværdige landsby har planer om en grusgrav, og hvor borgerne stritter voldsomt imod.

Minsandten om man ikke for at”‘gnide salt i såret” også har ”forelsket” sig i området øst for landsbyen, så denne kan ligge som en ø omgivet af store grimme huller.

Prestigeprojekterne i København, der kræver så enormt mange råstoffer, betyder, at Hornsherreds natur skamferes, arres og det er borgerne i områderne der kommer til at lide.

Det ligner totalitarisme som enhver frihedselskende borger ikke bør finde sig i.

Der må kræves andre løsninger. Politisk lokalt mod til at sige Stop! Hvem har det?

Andre artikler fra denne uge

Cirkelrund sejr


Kultur- og havnebadet ved Tippen i Frederikssund åbner søndag 2. juni. Af journalist Tomas Skov FREDERIKSSUND KOMMUNE: Idéen om et

Læs mere »