Fælles elevråd har fordelt 350.000 kroner

Fælles elevråd har fordelt 350.000 kroner
Det fælles elevråd har fordelt 350.000 kroner til grønne skolegårde og bedre trivsel i skolerne i Frederikssund Kommune. Foto: Frederikssund Kommune

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Det fælles elevråd har fordelt 350.000 kroner til skolerne i Frederikssund Kommune. De 250.000 kroner er til grønne skolegårde, mens de sidste 100.000 kroner går til formål, der kan forbedre hverdagen og trivslen for eleverne.

Det fælles elevråd mødes en gang om året for at fordele de 100.000 kroner, som Byrådet har bevilget. Sammen med borgmester Tina Tving Stauning har eleverne kigget på alle de ansøgninger, de har modtaget fra folkeskolerne i kommunen og besluttet, hvilke projekter der skulle have penge, og hvor meget de kunne få.

Fordeling af pulje

I alt var der kommet ni forskellige ansøgninger fra skolerne for i alt 166.471 kroner til puljen på 100.000 kroner. Det fælles elevråd har derfor haft en god debat om, hvad pengene skulle bruges på og hvilke projekter, der gav bedst mening. I den proces har nogle af skolernes repræsentanter i det fælles elevråd sagt ja til at de godt kunne nøjes med mindre beløb, end de oprindeligt at havde søgt om.

Fjordlandsskolen afd. Skibby modtog 16.800 til bedre udendørsmiljø, mens Jægerspris Skole fik 10.000 kroner i støtte til en gallafest. Derimod fik Fjordlandsskolen afd. Dalby intet af det ansøgte beløb til en rutsjebane.

Grønne skolegårde

I år skulle det fælles elevråd også fordele 250.000 kroner til projekter, der kan give skolegårdene mere biologisk mangfoldighed og plads til leg og læring. Pengene blev afsat i budgettet for 2023 og en vigtig del af det var en stor elevinddragelse.

I alt var der kommet 11 ansøgninger til grønne skolegårde for samlet 779.839 kroner, så der skulle debatteres og eleverne skulle finde den bedste løsning på fordeling af de 250.000 kroner.

Her fik Fjordlandsskolen afd. Dalby 15.000 kroner til grønneudeområder, mens Fjordlandsskolen afd. Skibbyfik 47.400 kroner til biodiversitet. Fjordlandsskolen afd. Skuldelevhavde ansøgt om 75.500 kroner til en bålhytte, men måtte nøjes med 4.000 kroner. Til gengæld fik samme skole de ansøgte 9.000 kroner til den lille gårdhave. Også Jægerspris Skole fik penge til en gårdhave, nemlig de ansøgte 15.000 kroner.

/TS

Andre artikler fra denne uge