Få styr på de invasive hvepsearter

0

Miljøstyrelsen får en del henvendelser omkring forskellige hvepsearter i Danmark, og de kan være svære at kende fra hinanden. Her er en lille guide til de forskellige hvepse.

NATUREN: Vi kender situationen. Man sidder ved havebordet i sommersolen med kage og saft, og pludselig får man en ekstra gæst til bords, som typisk søger mod de søde sager på bordet, uden at spørge om lov først.

Hvepse er et velkendt insekt i det danske sommerbillede. Men stor gedehams er måske en af de knap så kendte. Med en kropslængde på op til 3,5 cm og en kraftigt summende lyd når den kommer flyvende, er man dog ikke i tvivl, når man støder på den ude i skoven og det åbne land. 

Stor gedehams er normalt ikke aggressiv, men bliver den provokeret, kan dens giftige stik være yderst smertefuldt og livsfarligt for mennesker med allergi.

Stor gedehams måler ca. 1,8-3,5 cm i længden. Den har et rødt hoved, rødlige antenner og ben, rødgule vinger og en gul bagkrop med brune eller sorte led-adskillelser. 

Ryg og bagkrop har en mørkebrun og rødbrun behåring.

Fremmede gedehamse
Foruden de danske hjemmehørende hvepsearter, findes der også invasive. 

To arter, som oftest omtales i medierne, er asiatisk gedehams (Vespa velutina) og asiatisk kæmpe gedehams (Vespa mandarinia). Der er dog endnu ikke nogen verificerede observationer af disse to i Danmark.

Asiatisk gedehams blev bragt fra Asien til Europa via containerfragt og i import af træ. Den har etableret sig i flere europæiske lande, og er tidligere blevet observeret i nærheden af Danmarks grænse mod Tyskland. 

Der er flere grunde til, at asiatisk hveps er uønsket. For det første er den en trussel mod mennesker med allergi, som så mange andre hvepse- og bi-arter. For det andet kan den true hjemmehørende arter. 

Den er specialist i at fange honningbier foran flyvespalter i staderne, og da bierne ikke har nogen forsvarsadfærd, er de et let bytte.

Asiatisk kæmpe gedehams stammer fra det østlige asien, men er kun blevet observeret uden for dens oprindelige udbredelse, i 2019 i Canada og USA. Man finder den oftest i skove, og ligesom den danske stor gedehams, angriber den kun hvis den selv eller boet, er i fare. 

På grund af sin størrelse, er asiatisk kæmpe gedehams farlig for mennesker, da dens gift er mere potent end stor gedehams’. Derudover er den ligesom asiatisk hveps en trussel mod honningbier, da den kan lave koordinerede angreb på bier for føde.

Asiatisk gedehams, Vespa velutina
Den måler ca. 1,5-3 cm i længden. Den er oftest næsten sort med en bred orange stribe på bagkroppen og en tyndere gul stribe på det forreste led. Benene er gule på de yderste led. Hovedet er orange, hvis man anskuer det forfra. Forkroppen er beklædt med korte mørkebrune eller sorte hår.

Asiatisk kæmpe gedehams, Vespa Mandarinia
Den kan blive over 5 cm lang. Hovedet er bredt og orange i farven med brune antenner. Øjnene er mørkebrune eller sorte. 

Udover to store sammensatte øjne, har den også 3 mindre øjne, som har samme farve. Forkroppen er mørkebrun, og vingerne er grålige. Benene er også mørkebrune, men bliver dog lysere mod enderne. Bagkroppen har bånd af skiftevis orange farve, som er tilsvarende farven på hovedet, og mørkebrun farve, som svarer til forkroppens farve.

Tiltag mod asiatisk gedehams og asiatisk kæmpe gedehams
Miljøstyrelsen er i tæt dialog med Danmarks Biavlerforening, hvor vi sammen drøfter mulige tiltag for overvågning og potentiel bekæmpelse af de to invasive arter.

Miljøstyrelsen er meget opmærksom på forekomster af invasive arter i Danmark og opfordrer alle til at indberette observationer, med billede, på indberetningsportalen: invasive-arter.dk.

Hvepsearter3
Deltag i debatten
Share.

About Author