Få hjælp af en schweiss-hund

0

Hvis uheldet er ude, og man påkører hjortevildt, skal man ringe til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral på 1812.
Centralen rekvirerer en frivillig schweisshundefører, som opsporer og afliver dyret.

NATUREN: Maj er højsæson for påkørsler af hjortevildt. Men der er hjælp at hente, hvis man er en af de uheldige bilister, der kommer til at påkøre et dyr, som løber væk fra stedet: Find ud af præcis, hvor du befinder dig og ring til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral på 1812.

Vagtcentralen samarbejder med det frivillige hundekorps Schweiss-registeret. Man kan ringe døgnet rundt, og så snart ens opringning er modtaget, sender centralen bud efter en af registerets 175 uddannede hundeførere.

Hvis dyret allerede er dødt, behøver man ikke ringe. Så er det vejmyndighederne eller vejens ejer, der fjerner det.

Marker stedet tydeligt

– Det første, man skal gøre, når man rammer et dyr, som løber derfra, er at holde ind i vejsiden et sted, hvor man ikke generer trafikken, og ringe 1812. Derefter skal man markere stedet, så det er tydeligt for os og nemt at finde. Og bliv så gerne selv på stedet, opfordrer Jan Nedza, som er en af de frivillige hundeførere.

Man kan eventuelt markere stedet med en røde og hvide streamer med teksten ”Påkørt dyr” fra Naturstyrelsen. Hvis man ikke har en streamer, kan man dog sagtens bruge en plastikpose eller lignende.

Størst risiko i april og maj

I slutningen af april og begyndelsen af maj er risikoen for at påkøre råvildt størst.

Det skyldes, at råen gør sig klar til sine nye rålam, og derfor skal hendes afkom fra året før ud at stå på egne ben. De unge rådyr færdes endnu ikke så sikkert og forsigtigt i terrænet alene, og derfor er der større risiko for, at de forvilder sig ud på vejene.

Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral rekvirerer en schweisshundefører til eftersøgning af et påkørt dyr 17-18 gange i døgnet.

Schweiss-registeret bliver overordnet administreret af Miljøstyrelsen, mens Naturstyrelsen tager sig af sekretariatsfunktionen og koordineringen af hundeførernes frivillige arbejde.

Share.

About Author

Avatar photo