Et trygt og værdigt seniorliv

0

Af Jørgen Bech
Byrådsmedlem (V)

 I Venstre ønsker vi kvalitet og tryghed for de ældre. Derfor skal vi søge alle farbare og innovative veje for at sikre kvalitet i omsorgen, både nu og i morgen. Den kvalitet kan kun komme, hvis vi har dygtige og engagerede medarbejdere.

I den netop indgåede budgetaftale, er der skabt enighed om Projekt “Sammen om Frederikssund”. Dette projekt skal bl.a. sikre arbejdsglæden hos de ansatte. Arbejdsglæde er nemlig grundlaget for at fastholde dygtige medarbejdere og rekruttere nye. 

I budgetaftalen har vi også aftalt at daghjemmene skal have et løft og har igangsat en undersøgelse. Vi har ikke at lagt os fast på en bestemt løsning, men vil have muligheder undersøgt. 

Derudover foreslår Venstre at indføre lokale bestyrelser på de kommunale plejehjem. De skal sikre at beboerne, de pårørende, de frivillige samt kommunen arbejder sammen om at skabe kvalitet i omsorgen. 

Ambitionen om ”længst muligt i egen bolig” skal heller ikke være et fravalg af plejehjem, men derimod et tilvalg af den bedst egnede bolig for den ældre. Kommunen bør derfor have et varieret udbud af boliger til ældre, der ønsker at flytte fra en ofte mangeårig familiebolig.

Der er stort behov for flere seniorboliger og ældreegnede boliger, f.eks. med sociale fællesskaber. Derfor ønsker vi heller ikke at lægge unødige hindringer i vejen for boligbyggeri. Grundlaget ønsker vi at skabe i samarbejde med boligmarkedets aktører. 

Deltag i debatten
Share.

About Author