Er fodboldbanerne blevet et stedbarn?

0

Af Jens Nielsen
Vestergade 19, Hvalsø

Nu bliver det igen blevet forår, og fodboldspillerne glæder sig til at komme på græs igen efter en lang, trist vinter.

Desværre har politikerne besluttet, at fodboldbanerne ikke længere skal holdes i forsvarlig stand fremover, så glæden over at komme på græs igen bliver kortvarig, efterhånden som banerne forfalder grundet den manglende vedligeholdelse.

Lejre kommunes over 1700 fodboldspillere får sig en grim overraskelse.

Ved budgetvedtagelsen i 2019 blev det vedtaget, at fodboldbanerne i Lejre kommune ikke skulle vedligeholdes ligesom de foregående år.

En rapport, som kommunen selv har bestilt, anbefaler en vedligeholdelse, der er dobbelt så stor som den, der har været i de tre foregående år, og alligevel beskærer man igen drastisk vedligeholdelsen med 700.000 kr. om året. 

Det er stik imod alle de politikker, som kommunen har vedtaget på området.

Det udførte vedligehold har end ikke været evalueret eller diskuteret hverken i forvaltning eller i det politiske forum. 

Det hele er mudret til af, at fodboldfolket hører under Kultur og Fritidsforvaltningen, men banevedligeholdelsen hører under Teknisk Forvaltning. Tilsyneladende føler ingen et ejerskab til at ville løse problemet. Kan det være rigtigt?

Tag jer nu sammen i kommunen, hvad enten dette skal adresseres til politikerne eller forvaltningen.

Hvis man ikke gør det, vil den relative store investering, som kommunen har foretaget (over 2 mio. kr.) være spildt, og kommunens græsfodboldbaner vil igen forfalde.

Jeg kan kun opfordre til at emnet tages på dagsordenen på de førstkommende udvalgsmøder i kommunen.

Deltag i debatten
Share.

About Author