Er Dannebrog betydningsløst?

Er Dannebrog betydningsløst?

Af Inge Messerschmidt gruppeformand DF (O) 

For Socialdemokraterne i Frederikssund Byråd er Dannebrog både nationalistisk, betydningsløst og udansk. Det var i al fald de ord, der faldt, da forslag fra Dansk Folkeparti om Dannebrog i Byrådssalen blev behandlet under seneste byrådsmøde.

Det kan åbenbart slet ikke falde Socialdemokraterne ind, at Dansk Folkeparti ønsker Dannebrog i Byrådssalen som symbol på demokrati, fællesskab og de danske værdier. Det vi i fællesskab arbejder for i Byrådssalen. I stedet skal vores flag fornedres, blot fordi forslaget kommer fra Dansk Folkeparti. 

Mon Socialdemokraterne ville reagere på samme måde, hvis forslaget blev stillet af et andet parti? Næppe. Det er skræmmende, at der den ene gang efter den anden udtrykkes fordomme mod Dansk Folkeparti fra den socialdemokratiske side. 

Jeg ved ikke, hvad Socialdemokraterne får ud af at blive ved med at udvise deres store modvilje mod Dansk Folkeparti. 

I mine øjne udstiller det Socialdemokraterne som et parti, der ikke kan skille tingene fra hinanden.

Andre artikler fra denne uge

Tak Anja!


Inge Messerschmidt, gruppeformand Dansk Folkeparti (O) På byrådsmøde i spørgetimen talte Anja Bisp Pedersen om gensidig loyalitet. En super vigtig

Læs mere »