Enigt Byråd bag budgetaftale

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Fredag den 17. september kunne et samlet Byråd, bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre præsentere det kommende budget for årene 2022 – 2025.

Hovedpunkterne i aftalen er:

• En fortsat sund og robust økonomi

• Initiativer til styrkelse af rekruttering og fastholdelse af medarbejdere samt nedbringelse af sygefravær

• Flere midler til den grønne omstilling

• Fastholdelse af serviceniveau og udvikling af velfærdsområderne gennem tilførsel af flere midler

• Job til flere og sikring af den nødvendige arbejdskraft

• Opdatering og forlængelse af den omfattende og langsigtede investeringsplan frem mod 2031.

Centrale velfærdsområde
Under forhandlingerne om budgettet har det været en forudsætning, at serviceniveauet på de centrale velfærdsområder skulle fastholdes. 

Og i en tid, hvor der ses et stigende udgiftsbehov på både ældreområdet og på de specialiserede områder med børn og voksne med særlige behov, er der derfor enighed om at tilføre flere midler.

Derfor øges budgettet til de specialiserede områder med i alt 72 millioner kroner i perioden 2022-2025, mens budgettet til ældreområdet øges med 23 millioner kroner i perioden 2022-2025. 

På det specialiserede område skal midlerne blandt andet bruges til at arbejde videre med udbygning af botilbuddene på Vangedevej i Frederikssund og Egeparken i Jægerspris.

På ældreområdet skal midlerne blandt andet bruges til at etablere bedre daghjemstilbud, en klippekortordning til ekstra hjemmehjælp samt tilbud om træning til borgere med begyndende demens.

Også kommunens yngste borgere er en del af budgetaftalen. For at sikre en god start på livet og en god folkeskole øges budgettet til dagtilbud og skole således med i alt 39 millioner kroner i perioden 2022-2025.

Den grønne omstilling
Der er enighed om en styrkelse af klima- og miljøindsatsen via implementering af den nyligt vedtagne klimahandleplan. Det betyder blandt andet, at der afsættes fire årsværk til at understøtte dette arbejde.

På naturområdet er det blandt andet aftalt at fortsætte initiativet med den kommende nye biodiversitetspulje, som kan søges af alle borgere i kommunen, med det formål at skabe øget biodiversitet.

En effektiv beskæftigelsesindsats
Mange virksomheder oplever i øjeblikket udfordringer med at kunne skaffe tilstrækkelig arbejdskraft. 

Derfor ønsker partierne bag budgetaftalen at prioritere den direkte jobformidling og et styrket fokus på at matche de jobparate lediges kompetencer med de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. 

For at sikre dette afsættes der otte millioner kroner i perioden 2022-2025.

Gældsafvikling
Partierne ønsker endvidere at foretage en ekstraordinær gældsafvikling på 95,6 millioner kroner  i 2021 med henblik på at binde færre af kommunens ressourcer i renter og afdrag i de kommende år. 

Dette skal sikre, at Frederikssund Kommune også i fremtiden vil have en sund og solid økonomi. 

Budget 2022 – 2025 ventes at blive 2. behandlet og endeligt vedtaget på Byrådets møde den 29. september.

Deltag i debatten
Share.

About Author