En kunstgræsbane vil koste cirka seks millioner

0

Af Conny Probst

JÆGERSPRIS: I foråret besluttede Fritids- og Kulturudvalget, at man ville have et overslag på, hvad det vil koste at etablere en kunstgræsbane i Jægerspris. Ved samme lejlighed afsatte man 15.000 kroner til at få udarbejdet et prisoverslag.

Tættest på Jægerspris Skole på Møllevej nr. 90 og fodboldklubben JIKs klubhus ligger en græsbane, der tidligere var en gamle grusbane. Den genopstod for år tilbage som græsbane. 

Dengang ønskede fodboldklubben ikke kunstgræs, men naturgræs. Det er ikke længere tilfældet, da den omlagte bane aldrig har været velfungerende. Pt. benyttes banen ikke; den er hård, har en del grus i toppen, og græsset gror dårligt.

Etableres der kunstgræs på arealet, vil der kunne laves en otte-mandsbane og to fem-mandsbaner. 

Det vil give JIKs ungdomshold træningsbaner af god kvalitet hele året rundt. Samtidig med, at det vil gøre, at foreningens ungdomsspillere kommer tættere på klublokaler og toiletter. Banen vil kunne benyttes hele året til både trænings, kamp og turneringsaktiviteter for ungdommen.

Med eller uden granulat
Nu har en ekstern rådgiver udarbejdet to overslag til administrationen. 

Et overslag på en bane med granualt og et overslag på en bane med shockpad (uden granulat). Begge overslaget er udarbejdet med udgangspunkt i, at der udover kunstgræs etableres nyt lysanlæg samt hegn og dræn på banen.

Overslagene indeholder håndværkerudgifter, rådgivning samt uforudsete udgifter. Derudover indeholder begge overslag en udgift på 100.000 kroner til jordbundsundersøgelser. Findes der forurenet jord, som skal bortskaffes, kræver det en yderligere bevilling, da det ikke indgår overslaget.

Overslaget på banen uden granulat er 6,283 millioner kroner, heraf 183.000 kroner til intern rådgivning.

Overslaget på en kunstgræsbane med ELT-granulat er på 5,4 millioner kroner, heraf 156.000 kroner til intern rådgivning. 

Anlægsudgiften på 6,283 millioner kroner bliver indarbejdet som et udvidelsesforslag i arbejdet med budget 2022-2025.

Deltag i debatten
Share.

About Author