En God Uge for Klimaplan 2045

En God Uge for Klimaplan 2045

Søren Weimann,
Formand for Klima, Natur og Energi, Radikale Venstre.

Vi har i denne uge taget nogle vigtige skridt i Frederikssund Kommunes Klimaplan. Der er både stukket spader i jorden på fjernvarmeudrulningen og truffet en vigtig beslutning for udtagning lavbundsjorde.

Mandag blev udrulningen af Vestforbrændingens fjernvarme til Store Rørbæk og Vinge skudt i gang. Det bliver senere en del af Vestforbrændingens store fjernvarmenet som muliggør, at lokale virksomheders overskudsvarme kan genbruges i fjernvarmenettet året rundt. Både fjernvarmen i sig selv og genbrug af overskudsvarme er vigtige elementer i at omstille vores samlede energiforbrug til fordel for både forbrugerpriserne og CO2-neutral energiproduktion.

Der har i Danmark være meget snak om lavbundsjorde og vådområder, men der er desværre ikke handlet ret meget. Det laver vi i Frederikssund Kommune om på. Når lavbundsjorde udtages af dyrkningen og omdannes til vådområder, så binder jorden en væsentlig mængde drivhusgasser, det er til gavn for biodiversiteten og det reducerer udvaskning af kvælstof i vandløb og fjordene. De grønne fordele ved vådområderne er både store og mange.

Vi har i vores klimaplan et mål om at udtage 1 km2 lavbundjorde i Frederikssund Kommune inden 2030. Men det er en besværlig proces for lodsejerne, som er interesserede i at bidrage. Selvom der er rigtig gode støttemuligheder fra bl.a. EU, så kan det være svært at komme i mål med ansøgninger og aftaler mellem lodsejerne, når lavbundjordene dækker flere matrikler.

I Klima, Natur og Energi har vi netop enstemmigt besluttet, at vi udvider og opdaterer vores screening af lavsbundjorde i kommunen, så vi kan komme i gang med projekterne på det bedste grundlag. I de kommende måneder, når vi har et bedre samlet overblik ressourcerne på vandløbsområdet, så håber og tror jeg på, at udvalget vil være med til, at vi finder ressourcerne til, at kommunen sætter sig for bordenden og hjælper de konkrete projekter på vej, så vi kan nå vores mål om at udtage 1 km2 lavbundsjorde inden 2030. Det er et vigtigt bidrag til både CO2-reduktionerne, biodiversiteten og vandkvaliteten i vores vandløb og fjorde.

Andre artikler fra denne uge

Mod højere luftlag


Modelflyvningens dag finder sted søndag 26. maj 2024. JÆGERSPRIS: Hvert år fejres Modelflyvningens dag. I år falder dagen søndag 26.

Læs mere »