En dispensation gives vel ikke for sjov

En dispensation gives vel ikke for sjov

Læserbrev

Af Inge Messerschmidt
Gruppeformand DF

På seneste møde i Økonomiudvalget behandlede vi sag 234, der blandt andet omhandlede regulativet for vores husholdningsaffald.

Punktet havde forinden været på Plan- og teknik, som anbefalede det reviderede regulativ.

På mødet i Økonomiudvalget efterlyste jeg dog en meget vigtig detalje i regulativet.

Nemlig, at tidligere tildelte dispensationer til affaldsordningen ikke kan afvises og annulleres ved nyt regulativ eller ny affaldsordning/nyt renovationsfirma.

En dispensation der af helbredsmæssige grunde er givet for år tilbage, indtil man ikke bor på matriklen mere, bør ikke kunne omgøres.

Som det kan læses i referatet, anbefaler Økonomiudvalget derfor over for Byrådet, at der efter endt høring bliver lavet en sag, hvor vi politisk skal behandle denne problematik.

Lige nu – efter vores nye affaldsordning er trådt i kraft – er enkelte borgere, der tidligere har fået dispensation, til de ikke mere bebor matriklen, kommet gevaldigt i klemme.

Det kan ikke være rigtigt. En dispensation tildeles vel ikke for sjov

Andre artikler fra denne uge