En blomstrende kommune

0

Af Jørgen Bech Formand for
Plan & Miljøudvalget

 Der skrives ind i mellem fra lokalavisens læsere, at man gerne vil ha’ mere natur. Den holdning deler jeg, men det skal gøres ordentligt og med fornuft. For det skal også fungere fremadrettet.

Nogle foreslår, at man blot lader være med at slå græsset forskellige steder. Det er desværre ikke så enkelt, for der er stor risiko for invasive plantearter. Derfor skal der fortsat plejes. 

Kommunen er ved at omlægge sine plejeplaner. Hensigten er, at der skal være flere områder, hvor planter og dyreliv kan blomstre mere vildt, også bynær natur. 

Det kræver stor omtanke. Vi er nødt til først at fastlægge mål og rammer for fremtidige, ændrede plejeplaner, inden de iværksættes. 

Og ja, det tager lidt tid, men det er nødvendigt, når det skal ske klogt. 

Vi vil have mere natur, men det skal ske uden at vi på kort tid får store problemer med uønskede vækster som for eksempel japansk pileurt, bjørneklo eller gyldenris. 

Man kan læse mere om invasive arter på miljøstyrelsens hjemmeside her https://mst.dk/natur-vand/natur/invasive-arter/saerligt-for-kommuner-om-invasive-arter/

Når det er sagt, så mener jeg, at vi alle godt kan glæde os over de store fantastiske naturområder, vi har i kommunen. 

Vi har store skovområder, strandenge og store naturfredede arealer, med mange rekreative muligheder, som alle kan benytte sig af.

Deltag i debatten
Share.

About Author