Ekspropriation af nye cykelstier på Skibby Hovedgade

0

SKIBBY: Plan og teknik har henstillet til Byrådet, at man erhverver de nødvendige arealer og rettigheder for at kunne etablere nye cykelstier på delstrækning 2 på Hovedgaden i Skibby.

Og at man bemyndiger administrationen til at fastsætte en dato for en åstedsforretning i næste måned.

Der er i 2022 til 2025 afsat 6,4 millioner kroner til etablering af nye cykelstier langs delstrækning 2 (af i alt fire) på Hovedgaden i Skibby fordelt på 3,7 millioner kroner i 2022, og 2,7 millioner kroner i 2023.

Der er behov for en arealerhvervelse på cirka 200 m af strækningen fra rundkørslen til Skuldelevvej.

Der indgås typisk frivillige aftaler, hvor borgeren accepterer anlægsprojektet, og der opnås enighed om erstatningen. Er der uenighed om erstatningen, vil den blive fastsat af taksationskommissionerne, og afklares parallelt med anlægget af projektet.

Efter åstedsforretningen vil der være en høringsperiode på minimum fire uger, hvor grundejerne, brugere og andre kan komme med bemærkninger og ændringsforslag til projektet og erstatningen.

Herefter kan Byrådet træffe den endelige beslutning om ekspropriation.

Foto: Steen Westh

Share.

About Author

Avatar photo