Dunhammerne skal væk

0

VELLERUP SOMMERBY: GrundejerforeningenVellerup Sommerby har fået dispensation fra naturbeskyttelsesloven til oprensning af en sø på Tjørnevænget.

Det er især dunhammere, man ønsker at grave op.

Grundejerforeningen henvendte sig allerede i oktober 2018 til kommunen om tilgroning af søen på Tjørnevænget. Der blev dengang lavet fælles besigtigelse og aftalt, at de kunne fjerne noget af opvæksten pr. håndkraft henover vinteren. 

Foreningens medlemmer har sidste vinter skåret en delaf dunhammerne ned med håndkraft og ved brug af robåd. Men dunhammerne er kommet igen og dominerer nu søen. 

Derfor ønsker grundejerforeningen,at få gravet størstedelen af dunhammerne op med rod, så søen igen kan få en åben vandflade. 

For at bevare lidt af søens nuværende planteliv samt vandinsekter mv. er det aftalt, at man undlader at grave i nogle områderaf søen.

Af hensyn til dyre-og planteliv skal arbejdet udføres indenfor perioden 1. oktober til 1. marts.

Deltag i debatten
Share.

About Author