Det er vigtigt at engagere unge i lokaldemokratiet

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Unge skal have kendskab til, hvad lokalpolitik er og hvorfor det er vigtigt også at stemme ved kommunalvalgene, og ikke kun til folketinget. Derfor har der gennem de senere år været flere indsatser i Frederikssund Kommune, der har skullet øge de unges kendskab til lokaldemokrati.

Fælles elevråd og børnestemmesedler er to eksempler på, hvordan Frederikssund Kommune har arbejdet på at få børn og unge til at interessere sig for lokaldemokrati. 

Senest er Frederikssund Kommune i samarbejde med KL ved at udvikle et spil, der skal give de ældste elever indblik i, hvad det vil sige at være lokalpolitiker og sidde i et byråd eller en kommunalbestyrelse.

– Det er vigtigt at vise de unge, at man ved at engagere sig kan få indflydelse og viden og være med til at præge sit lokalsamfund. Det er et grundelementet i vores demokrati, at vi har medbestemmelse der, hvor vi bor. Vi har haft forskellige initiativer for at vise de unge, hvad lokaldemokrati er. Blandt andet vores fælles elevråd, hvor elever fra alle skolernes elevråd mødes og er med til at fordele en sum penge til forskellige projekter, som skolerne har søgt om penge til. Ude på skolerne er elevrådene med til at beslutte, hvilke projekter deres skole vil søge om penge til. På den måde inddrages de både i udviklingen af egen skole, men også i den demokratiske proces det er, når de skal fordele pengene, fortæller borgmester John Schmidt Andersen (V).

Mange i 20’erne stemmer ikke
Ved det seneste kommunalvalg var der på landsplan kun 54,9 procent af alle mellem 22 og 29 år, der brugte deres stemme, og i Frederikssund var tallet helt nede på 50,9 procent. 

For de 19 til 22-årige var det på landsplan 60,1 procent og i Frederikssund 62,6 procent. Blandt de 18-årige er der væsentlig flere, der stemmer, sandsynligvis fordi det er første gang, de kan stemme.

Når man ønsker at engagere unge mere i lokaldemokratiet, handler det både om at få de unge til at stemme, men også om at få dem til at bidrage og deltage i de demokratiske handlinger.

I Frederikssund Kommune har Uddannelsesudvalget også haft fokus på netop dette, blandt andet ved at bakke op om to læreres idé til at lave spillet, der lader unge være politikere for en dag. 

Men også ved at beslutte, at kommunen skulle have et fælles elevråd og give dem 100.000 kroner årligt at fordele. 

Begge dele med det formål at introducere de unge til de demokratiske processer og det i fællesskab at træffe beslutninger, der kan have betydning for rigtig mange mennesker.

Børnestemmesedler
For at få flere unge til at engagere sig i lokaldemokratiet og bruge deres stemme, er det nødvendigt at sikre, at de ved, hvad det egentlig betyder, og gerne vække deres interesse i en tidlig alder.

Derfor har Frederikssund Kommune lavet børnestemmesedler ved kommunal- og folketingsvalgene en del år. Børnestemmesedlerne er fuldstændig magen til de rigtige stemmesedler, dog på en anden farve papir, så de nemt kan sorteres fra.

Børn, der går i skole og som ikke må gå med i stemmeboksen, fordi de kan læse, får i stedet deres egen stemmeseddel, som de kan sætte et kryds på, mens mor eller far er inde i stemmeboksen og sætte deres kryds. 

Det giver børnene en oplevelse af, hvad det vil sige rent praktisk at stemme. Også unge mennesker, der snart selv skal prøve at stemme, kan få børnestemmesedlen at kigge på, mens de venter på deres forældre.

En fælles kommunal udfordring
Onsdag den 2. juni deltog borgmester John Schmidt Andersen på en konference afholdt af Kommunernes Landsforening, netop for at fortælle om, hvordan Frederikssund Kommune har arbejdet med at skabe interesse for lokaldemokrati hos unge, blandt andet det nye spil, der er ved at blive udviklet.

– Jeg er da stolt af, at en idé opstået hos to lærere i Frederikssund Kommune har vokset sig så stor, at der nu er ved at blive udviklet et spil til de ældste elever, som skal introducere dem til lokaldemokrati og lade dem selv prøve kræfter med det. 

– Jeg håber, at sådan et spil kan være med til at gøre noget ekstra ved oplevelsen og forståelsen af hele byrådssamarbejdet, både i Frederikssund Kommune og i resten af landet, fortæller John Schmidt Andersen.

På konferencen fik borgmesteren dog også lidt at tænke over og tage med hjem til det videre arbejde med at engagere de unge i lokaldemokratiet:

– Vi skal blive ved med at udvikle os, og en af de ting, jeg tog med mig hjem fra konferencen, er, at vi måske skal blive bedre til at inddrage de unge før vi sætter en dagsorden for deres inddragelse. Og at vi skal huske at inddrage dem, når vi efterfølgende evaluerer på indsatser.

Børnestemmeseddel fra kommunalvalget i 2017. Stemmesedlen er grøn, så den er nem at skelne fra de rigtige stemmesedler, i det tilfælde en børnestemmeseddel skulle ende i en af stemmeurnerne. Foto: Frederikssund Kommune
Børnestemmeseddel fra kommunalvalget i 2017. Stemmesedlen er grøn, så den er nem at skelne fra de rigtige stemmesedler, i det tilfælde en børnestemmeseddel skulle ende i en af stemmeurnerne. Foto: Frederikssund Kommune
Share.

About Author