Det er skræmmende

Det er skræmmende

Læserbrev
Af Inge Messerschmidt
Gruppeformand Dansk
Folkeparti
Medlem af byrådet

Tilbage i marts måned 2022 rejste jeg en sag på byrådets dagsorden, da Dansk Folkeparti ønsker at få vores lokale politistation tilbage med lokalbetjente, der kender til kommunen – helt ud i yderområderne – og som kender til de borgere, der måske skal holdes lidt ekstra øje med.

Der er mange, der føler sig utrygge ved at færdes ude. Både unge som gamle.

I stedet for den lokale politistation har vi haft to områdebetjente, der skulle dække hele kommunen ganske få timer pr uge.

Det mente et flertal i byrådet var ganske fint, da vi drøftede sagen i byrådssalen.

Nu får vi så en orientering om, at den ene områdebetjent går på pension. Og at man fra politiets side ikke mener, det er nødvendigt at genbesætte den ledige stilling.

Det er temmelig rystende

Borgmesteren har sendt et brev til Nordsjællands politi om nødvendigheden af at fortsætte med to områdebetjente.

Det kan Dansk Folkeparti kun bakke op om, mens vi fortsat venter på, at borgmesteren også inviterer den nye justitsminister til Frederikssund, som byrådet enedes om tidligere på året.

Dansk Folkeparti har også reageret. Vi har rettet henvendelse til vores retsordfører, der vil stille spørgsmål til justitsministeren.

Vi kan så bare vente på, at justitsminister og Nordsjællands politi forstår vigtigheden i, at Frederikssund kommune har to områdebetjente, mens vi venter på at få vores nærpolitistation tilbage.

Folks tryghed er vigtig for Dansk Folkeparti.

Andre artikler fra denne uge

Cirkelrund sejr


Kultur- og havnebadet ved Tippen i Frederikssund åbner søndag 2. juni. Af journalist Tomas Skov FREDERIKSSUND KOMMUNE: Idéen om et

Læs mere »