Der skal tages hensyn til sæler og marsvin

0

Af Conny Probst

KYNDBY: Energistyrelsens tilladelse til at gennemføre forundersøgelser – med henblik på at opstille havvindmøller i området i Kattegat nord for Hesselø og anlægge eksportkabler fra havvindmølleparken til land – omfatter både kabeltrace til Kyndby og til Gilbjerg Hoved, fortæller Chefkonsulent Jens Colberg-Larsen fra Energinet.

Af tilladelsen fremgår det tillige, at forundersøgelsestilladelsen ikke i sig selv giver ret til at opføre havvindmøller. 

Der er altså med en forundersøgelsestilladelse ikke taget stilling til, hvorvidt der kan opstilles møller på den givne lokalitet.

Høreskader
Samtidig kan man læse, at ansøgningen indeholder et notat om den forventede lydspredning fra forundersøgelserne – og den mulige påvirkning af marsvin og sæler. På baggrund af notatet har Energistyrelsen fastsat nærmere vilkår for arbejdets udførelse for at sikre, at marsvin og sæler skræmmes væk fra området tilstrækkeligt tidligt og i tilstrækkelig afstand til at sikre, at der ikke sker væsentlige negative påvirkninger i form af permanente høreskader.

Deltag i debatten
Share.

About Author