Depot-problemer i Kignæshallen

0

JÆGERSPRIS: Foreningerne i Kignæshallen oplever, at de har for lidt depotplads. Flere af aktiviteterne i hallen bruger udstyr, der optager en del depotplads; eksempelvis gymnastikkens redskaber, bordtennisklubbens borde og pensionistforeningens stole til bankoaktiviteter.

Derfor har Jægerspris Gymnastikforening på vegne af de øvrige foreninger i hallen søgt facilitetspuljen om mulighed for at udvide et af depotrummene i hallen med 50 kvm. Administrationen har dog vurderet, at det vil kun være muligt at udvide depotet med cirka 20 kvm, på grund af, at hallens tag sætter en begrænsning på rummets indvendige højde.

Fire mulige løsninger

Der er blevet set nærmere på fire løsninger på problematikken:

1. Den løsning, som Jægerspris Gymnastikforening ønsker, vurderes at koste 600.000 kroner. Løsningen sigter efter at udvide det eksisterende depot på hallens nordside ud imod parkeringspladsen med cirka 20 kvm. Det er en dyr og kompliceret løsning at flytte de bærende vægge, udvide bygningens fundamentet og forlænge taget.

2. Et billigere alternativ kan være at opstille en container på arealet udenfor hallen. Containeren vil kunne bruges til at opbevare borde og stole, som skal bæres fra container over græsset og ind hallen. Denne løsning ønsker gymnastikforeningen ikke, da det vil øge problemerne med beskidt halgulv ,som i forvejen er en udfordring.

3. En opkobling af et container-depot med hallen er drøftet med kommunens byggekonsulenter. Det er muligt, men en række brandkrav træder i kraft, når containdepotet bliver opkoblet på hallen. Det vil være meget fordyrende. Anlægssummen har været svær at vurdere, men forventes at ligge lidt lavere end løsning 1 og betragtelig højere end løsning 2.

4. I dialogen med Jægerspris Gymnastikforening har et fjerde alternativ været foreslået, hvor man afsøger muligheden for at finde en anden egnet lokation til banko. Jægerspris Pensionistforening holder banko en gang om ugen i hallen. Det er pladsen til deres borde og stole, der udfordrer depotpladsen i hallen. Samtidig er rengøringen af hallen udfordret på de dage, der er banko. Det skyldes, at pensionistforeningen bruger udendørsfodtøj i hallen.

Flytning af banko

Frederikssund Idrætsråd er høringspart til facilitetspuljen og har opfordret til, at man går i dialog med Jægerspris Pensionistforening, for at få flyttet deres bankospil til en anden kommunal bygning.

Eksempelvis byrådssalen på det gamle rådhus, i det gamle bibliotek eller Vestermose på Hovedgaden (den gamle fritidsklub).

Den opfordring er udvalget for Unge, fritid og idræt enig i, at der skal arbejdes videre med.

Share.

About Author

Avatar photo