Den midlertidige opnormering bliver forlænget

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Frederikssund Kommune har, som konsekvens af krigen i Ukraine, pt. modtaget 223 ukrainske flygtninge.

Byrådet har tidligere godkendt en opnormering i Center for Job og Rådgivning på en integrationssagsbehandler, en job- og virksomhedskonsulent og en social vicevært i en midlertidig periode på 12 måneder.

Der er fortsat behov for de ekstra ressourcer, og derfor har byrådet besluttet at godkende en forlængelse for hele 2023.

De samlede merudgifter (serviceudgifter) er på 1,5 millioner kroner.

Heraf finansieres en million kroner i forbindelse med 2. budgetopfølgning i 2023, og 500.000 kroner søges afholdt inden for områdes eksisterende budgetramme.

Maibritt Møller Nielsen (D) stemte som den eneste imod en forlængelse med den begrundelse, at det må være muligt at omrokere internt, så nogle af de administrative medarbejdere og jobkonsulenter, der er ansat, kan løfte opgaven.

Forhøjet kvote
Opgavemængden i forbindelse med de ukrainske flygtninge er ikke blevet mindre.

Samtidig udvides kvoten for Frederikssund Kommune indtil videre med yderligere 78 ukrainske flygtninge i 2023.

’Dvs. en samlet kvote på 324, da der til næste år forventes yderligere 10.000 ukrainske flygtninge på landsplan.

Finansiering
For de ukrainske flygtninge kan der ikke forventes fuld kompensation for samtlige kommunale merudgifter, idet den statslige kompensation beregnes for kommunerne under et.

Hvis Frederikssund Kommune har flere udgifter end gennemsnitskommunen, bliver kommunen ikke kompenseret for dette.

Share.

About Author

Avatar photo