Demensstrategi 2021-2025

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: En demenssygdom betyder, at livet forandres både for den, der rammes af demens, og for de pårørende. For at udvikle indsatsen over for borgere med demenssygdomme og deres pårørende vedtog Velfærdsudvalget på oktober-mødet en strategi for demens-området for 2021 til 2025.

Demensstrategien skal sikre, at borgerne modtager en tidlig og rehabiliterende indsats, som er central for, at man længst muligt kan leve et selvstændigt liv på trods af en demenssygdom.

Både demensramte og deres pårørende skal kunne indgå i trygge og meningsfulde fællesskaber, og kommunens indsats skal hjælpe til, at hverdagslivet fungerer, så den demensramte og de pårørende kan opretholde en meningsfuld hverdag. 

Endelig sætter strategien fokus på, at borgerne skal møde medarbejdere, der har viden om demens, når de modtager støtte og pleje fra kommunen. 

Penge til demensramte i budget 2022
Mange demensramte har svært ved at deltage i almindelige træningstilbud eller træne selvstændigt. Byrådet har afsat penge i 2022 og 2023 til holdtræning til demensramte, som bor i eget hjem. 

Træning er vigtig for både fysisk og psykisk velvære, og træning og samvær med andre kan hjælpe demensramte med at fastholde fysisk form og sociale kompetencer.

Samtidig er der afsat penge til bedre fysiske rammer for kommunens daghjem til ældre borgere – både til daghjemmet til demensramte borgere og til det somatiske daghjem. 

I 2022 skal der laves en forundersøgelse af mulige placeringer, og i 2023 er der afsat 11,7 millioner kroner til at etablere et bedre daghjemstilbud.

Demensstrategien er udviklet med input fra demensramte borgere og deres pårørende, fra Ældrerådet og Handicaprådet og fra fagpersoner fra ældreområdet, sundhedsområdet og socialområdet. 

Endelig har demensstrategien været i offentlig høring hen over sommeren 2021.

Deltag i debatten
Share.

About Author